Z KUŞAĞI

Son zamanlarda; medya’da, toplumda sıkça bahsedilen Z kuşağı nedir? Nasıl bir kuşakdır. Bir göz atıp yorumlamaya çalışalım.

Bilindiği gibi Z kuşağı veya Z jenerasyonu, Y kuşağından sonra gelen bir demografik (nüfus) kuşaktır.Yani 2000-2021 yılları arasında doğan kişilerden oluşmaktadır. Kişilik özellikleri; bireysel, sorgulayıcı, inter-net üzerinden sosyalleşme, bilgiye çabuk ulaşan, her şeyden çabuk sıkılan antiotori-ter tiplerdir. Z kuşağı aynı zamanda “Kristal nesil” olarakta adlandırılır. Oldukça hırslı ve materyalist düşüncelerle hareket eden Z kuşağı, önceki kuşaklara kıyasla bilgiyi daha çabuk yorumladığı söylenebilir. Çünkü diğer kuşaklara göre daha hızlı yaşayan, çok çabuk seven Z kuşağı, internetsiz bir dünya düşünemezler. Z kuşağı, çoklu kelimelerin anlamını kısaltarak yazarlar. Kavrama yetenekleri, yaşlarının küçük olmalarına rağmen oldukça gelişmiştir. Bu bireyler günlük işlerinde bir çok görevi aynı anda yapabilmektedirler. Birden çok konuyla ilgilenebilmeleri nedeniyle Z kuşağı, üyele- dinin el, göz, kulak duyuları ve göreceleri oldukça gelişmiştir. Günümüzde i-kuşağı veya internet kuşağı olarak ta adlandırılan Z kuşağının, bireysel çalışmalara, işbirliğine yatkın, yapıcı, hedef odaklı, daha az sadık, esnekliğe önem veren ve uluslararası fırsatları kovalayan bireylerden oluşmak- tadırlar. Dijital dünyayı kucaklarında bulan Z kuşağının üyeleri, gelecek zamanda sosyal, kültürel, iş dünyasına yapacakları katkılar ve gelecek kariyer planlamalarının nasıl olacağı şimdiden araştırma konusu olmaya başlamıştır.

Bence Z kuşağı, bu dijital dünyada bundan sonra ;gelenek, görenek, kültür ve milliyetçi duygulardan yoksun materyalist bir dünyanın çocukları olacak gibi görünüyor.