Dunlop

Yüreğimdeki nameler

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala


KENDİNDEN BİHABER

Hiçbir şey bilmediği halde çok şey bildiğini zannedip,her şeyde kendini ehil görenler,her türlü mikroplardan daha tehlikeli olan kibirle bencilliğin girdabında

dönenler,algılamalarıyla anlamaları anlamsız ve manasız olanlar,İnsanlığını

insafsızlıkta kaybedenler,zanlarla hezeyanların çukurlarında sürünenler, nefsini

ilahlaştıranlar haddini bilmediği gibi,başkalarına da hadlerini bildirmeye

çalışırlar…

Konumuyla durumunun farkında olanlar,farklarında farkında olacağından,

ihlaslı,ilim sahibi,mütefekkir ve arif olan bir kulluğu benimserler,alemleri yoktan

var edip yaşatanın gücüyle yüceliğini,canlı ve cansız varlıklarda müşahade

ederek,şeytanla avenesinin de taktiğiyle tekniğini,ilim ve tecrübeyle öğrenerek,

yaratılmışların aciziyetiyle çaresizliğini görürler,özelliklerle güzelliklerin eserde

değil eser sahibinde olduğunu idrak edip sonsuz hayata

hazırlanırlar…Nedenlerin nedensiz,niçinlerin niçinsin,niyelerin

niyesiz,sebeplerin sebepsiz olmadığı bu alemde,nefsini müstağni

görenler,hayatlara hayat vereni değil de sebeplerin gücüne aldanarak,aklını

akletmeyenler,başka akılları da aklademediğinden zaafların girdabında

dönerler,hadlerini de bilmezler…

Halis niyetlerden mahrum,ilimden,bilimden/teknolojiden bihaber

yaşayanlar,bunları insanlığın kalbine aklına ilham edenden gafil olanlar,bireysel

aklına tapınanlar,kolektif akılların kulu ve kölesi olmaktan kurtulamazlar,bu

durumda olanlar yaratılışla yaşatılışın nasıl farkında olacaklar?…

Kibirle bencilliğin girdabında dönenlerin,idraksizliğin dipsiz kuyusuna çakılarak,

nefsine veya nefislere secde etmekten kurtulamazlar…

Gölgelerin doğruluğuyla,aslın doğruluğu eş değerdedir…

İnsanları hırslarıyla zaafları,hayvanları da hisleri aldanarak aldatır…

Kalpleri marazlı,beyinleri perdeli ve nasırlı olanlar insanlığı ifsat etmek için her

türlü gayreti sarf ederlerken,iman ehli olduğuna inananlar hayırlarda

yarışmıyorsa paramparça olmaktan kurtulamazlar,hatalarla kusurları da

kendilerinde değil,karşıdan bilirler…

İmanla inkarı anlatıyorum adı altında İslam dan bahsedenler,ismiyle resmini

pazarlıyorsa,kasasını kesesini şişirterek harcamalardan kaçınıyorsa,sürekli

birilerinden yardımlar bekleyip,yardımlar yapmıyorsa,ifsatların gelişerek

.               büyümesi kaçınılmaz olur…

Hüsrana uğrayanlar hüsrana uğramışlardan yardım umarlar.Umulan yardımlara

kavuşulunca da başka hüsranlar yaşanır ve yaşatılır…

Yapılan yardımlar,yardıma muhtaçları ikinci bir yardıma muhtaç

etmemelidir,eğer ediyorsa bu yardımlar karşıyı dilenmeye sevk eder…

Her türlü mikroplardan daha tehlikeli olan kibirle bencillik mikropları,dünyayla

ahretin servetiyle saadetini sinsice kemirerek yok eder…

Nefsini nefsiyle aldatmayanı,hiçbir nefis aldatamaz…

Muhtaç olmayan akıl,ezeli ve ebedi olan akıldır…

 

KENDİNDEN BİHABER

İdraksiz idrake bencillik neden. Şuuru kapalı betonlaşan beden. Sarp bir yokuşu tırmanır durur. Pıhtılaşan kanıyla övünen gurur.

Duyarsız duyguların söndü sönecek. Sevgiye hasret pişmanlık inleyecek. Dondurulmuş suda yaşayan cismin. Damla damla eriyor silinecek ismin.

Bahçıvan çekmiş eliyle ayağın.

Tarumar olmuş bahçeyle bağın.

Nafile beklediğin yağacak sağanağın.

Faydası olur mu kışa dönmüş baharın?

Yeşili sarıya döndermiş mevsim.

Yaşanılan yaşamda bozulan resim.

Ne kadar dirense de ateşe girince erir.

Fıtratı sert yaratılan çelikle demir.

Ne kadar dirense de ateşe girence erir.