YÜCE GÖRÜNEN CÜCELER

Her cins kendi cinsiyle güçlenerek yücelir…
Yumruk olmuş eller başka elleri sıkamaz…
Zalimler ezilince mazlumlaşır,
mazlumlar da ezilince zalim
Her gücü ezen başka bir güç bulunur…
Cehalet kangren mikrobu gibidir…
Cüceler yücelmek uğruna.yüceleri cüceleştirirler…
Cücelerin yücesi de cücedir…
YÜCE GÖRÜNEN CÜCELER
Servet sahibi de olsa başında bulunsa da taç.
Biçaredir insan zamana mekana muhtaç.
Güçlüyüm yüceyim hakimiyet benimdir diyen.
Sen değimlisin mikroplar karşısında titreyen.
İmkanların sınırlı arzuların sonsuz istekte.
Duyguyla düşüncelerin çöle dönüşür elbette.
Bükülmüş belin halsiz dizlerin gözlerin fersiz.
Yaşın doksan olsa da hırsın hala on sekiz.
Çırpınsa da kalkmak için benliğinin bedeni.
Ruhunun gücü yetiyor mu ayağa kaldırsın seni.
İnsaf et acı kendine henüz vakit varken.
Sonsuz azap sonsuz sadet seni beklerken.
İnsaf et acı kendine henüz vakit varken.