Dunlop

Turizm İçin Yeni Fırsatlar

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Adliye eski binasının müze yapılması yerinde bir karar. Olması gerekendi oldu. Doğal olarak karşı çıkanlar olacaktır. Kişilerin vizyonu ve misyonu farklıdır, yadırgamamak gerekir. Bina mutlaka elden geçecektir. Bu arada işi aceleye getirmeden yeni valilik binası yapıldığında mevcut binanın yıkılması yerine güçlendirilerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün buraya taşınmasının yolları aranmalıdır diye düşünürüm.

Nedenlerine gelince:

Onsekizbin eserin depolarda olduğu beyan edilmektedir. Çankırı genelinde çok sayıda kazılmamış tümülüs vardır. Bunlar kazıldığında çıkarılacak eserlerin sergilenmesi için yere ihtiyaç olduğu gerçektir. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün şimdiki yerini Polis Evi ile birlikte istimlak edilerek meydan yapma yönünde belediyenin de projesi bulunmaktadır.

1. Paleontoloji müzesi: Çorakyerler kazısında çok sayıda fosil elde edildi ve kazı devam ediyor. Paleontoloji  konusunda Çorakyerler fosilleri Dünya bilim literatüründe yer almakta ve çok da önemsenmektedir. Bu fırsat nasıl değerlendirilebilir? Fosilleri bulunan hayvanların maketleri yapılarak sergilenmesi Çankırı’ya yabancıların gelebilmesi için büyük fırsat oluşturacaktır.

2. Devrez Vadisi Jeolojik Oluşumları: Peri bacaları, mağaralar, kaya mezarları. Hüyük ve Kalfat yer altı şehri ile birlikte değerlendirilebilir.

3. Çankırı Saat Kulesi: Saat kulesinin etrafında bulunan evlerin istimlaki ile bir meydan yaratılabilir. Meydanla birlikte kule etrafında Osmanlı mimarisi imitasyonu uygulanarak yaşam, iş alanları gerçekleştirmenin yanında saat kulesinin de giydirme tekniği ile Osmanlı saat kuleleri özelliği kazandırılır (Zaten Osmanlı dönemi eseri). Teknik ve mimari olarak uygun düşerse kulenin balkon kısmı biraz genişletilir, saat ise çalışır hale getirilir.

Şimdi soru şu:  Bunları kim yapacak?

Yerel yönetimler yani valilik ve belediye yanında yukardaki konulara proje karşılığı destek veren kamu kuruluşları var. Önemli olan var olan enstrümanları kullanmak/kullanabilmek. Var olduğu bilinen varlık göstermeyen/gösteremeyen kurumları çalıştırmak ve Çankırı için üretim yapmalarını sağlamak. Ciddiye alınırsa bunlar gerçekleşmeyecek konular değil. Tez elden kolları sıvamak, ilgili bakanlıkları, bakanlıkların ilde bulunan birimlerini, Valilik, Üniversite ve Belediye’nin en azından proje safhasında devrede olması ve yerel yönetimin bunu zorlaması kaçınılmazdır. Proje yok, yapılacak bir şey yok diyenlere duyurulur. Yeter ki yapılmak istensin.

Özetle: Tanıtım diyor İstanbul Feshane’ye gidiyoruz. Planlama diyor geleceğimizi planlıyoruz. Proje getirilsin diyoruz , proje sunuyoruz. Yukarda bahsi geçen konulara da ilgi gösterir miyiz veya gösterilir mi dersiniz. ?    e-post: bahattin-ayhan@hotmail.com