TABLODAKİ RESİMLER

Mağrurlar nankör,nankörlerde mağrur olur…

Zancılarla hezeyancıların basi­reti körelir…

Belalarla musibetler insanlarla insanlığını hatırlatır…

Buzlara çizilmiş resimlerin ömrü uzun olmaz…

Tablodaki resimler ilaç gibidir,her insana farklı tesir eder…

Canlı ve cansız varlıkları alemlere resmeden,gerçek res­samdır…

İman inkarı,inkar da imanı gönüllere resmeder…

TABLODAKİ RESİMLER

Dalgalı okyanusun sisle kaplı ufkuna.

Sonla başlayan sonsuzluk yolculuğuna.

Istıraba mahkum saltanata gülümser.

Çilelere model olmuş tablodaki resimler.

Özlenenler özlediklerine olmuş ağyar.

Özlenmez olmuş artık özlenecek diyar.

Aynı sesler aynı sözler başkalaşmış özler.

Çilelere model olmuş tablodaki resimler.

Serbest bırakılan irade iraden nerede?

Göğe hasret dualar dualar nefretinde.

Nar içinde nuru nur içinde narı gizler.

Çilelere model olmuş tablodaki resimler

Şad ile doğar gam ile biter hayat.

Hayata hayat veren diyince heyhat.

Alemleri kuşatmış olsa da güzellikler.

Çilelere model olmuş tablodaki resimler.

Alemleri kuşatmış olsa da güzellikler