Seçim üzerine

Siyasal partiler ve seçimler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Demokratik rejimlerde siyasal partiler, savundukları düşünce ve idealleri gerçekleştirmek için birbirleriyle yarışırlar. Siyasal partiler, bunun için gerekli yetkiyi seçimler yoluyla halktan alırlar. Demokratik rejimlerde yönetim yetkisinin, meşruiyetinin temeli seçimlerdir. Çok partili demokrasilerde genel seçimlerin amacı, belirli bir süre için, bir seçim dönemi, bir yasama dönemi için hükümeti hangi partinin kuracağını, yani hangi partinin iktidar olacağını, hangi partinin muhalefet olarak denetim görevini yapacağını belirlemektir. Ancak iktidar veya muhalefet partisi olmak, sürekli sıfatlar değildir. Çünkü iktidar ve muhalefet partileri, bir sonraki seçimde yer değiştirebilirler. Değişiklik, seçim mekanizması yoluyla gerçekleşir. Öyleyse seçim, demokratik rejimin sağlıklı işleyişi bakımından yaşamsal bir önem taşır.

Bu kapsamda hepimizin malumu olduğu üzere 12 Haziran 2011 Pazar günü ülkemizde milletvekili genel seçimleri yapıldı. AKP %49 oy oranı ile seçimlerden birinci parti olarak çıktı. İlimizde ise AKP iktidarına olan teveccüh Türkiye ortalamasının üzerinde idi. Bunun çok çeşitli sebepleri vardır. Bu hususla ilgili analizimiz ayrı bir yazı konusu olarak önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşılacaktır.

Çankırı’daki seçim kampanyaları geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında daha olgun olmakla birlikte daha sönük geçtiği herkesçe kabul edilen bir gerçekliktir. Adayların birbirlerine zarar vermemeye çalışarak yürütmüş oldukları bu kampanya sürecinden Çankırı’nın karlı çıktığını kabul etmek istiyoruz. Çünkü en azından 9 yıldır her şart altında AKP iktidarına destek veren Çankırı plansızlık ve programsızlık nedeniyle alacaklarını alamamış, Başkentin dibinde hala geri kalmış il statüsünden çıkarılamamıştır. Umarız ki 2 milletvekilini birden İktidar partisi AKP’ye veren Çankırı bu sefer gerekli hamleyi yapar ve hak ettiği gelişmeyi sağlar.

Taze milletvekillerimiz meslektaşım Av. İdris ŞAHİN Bey ve İşadamı Hüseyin FİLİZ Bey de yaptıkları ilk açıklamalarda bu yönde çalışmalarının olacağını beyan etmişlerdir. Kendilerinden laftan çok icraat beklediğimizi, Çankırı’nın ve Çankırılının artık sabrının kalmadığını ifade ederken, yeni yasama döneminde, yeni görevlerinde başarılar dilerim.