SEBEPSİZ SEBEPLER OLMAZ

Kanatların varsa dağların yüksekliğine aldırma…

Avların ününde olan avcılar, avdan boş döner…

Huysuz ve çirkin karakteri,en güzel elbiselerle güzelleştire­mezsin…

Her sebep bir başka sebeple varlığını sürdürür…

Sebeplerin acziyetini göremeyenler,sebepler önünde diz çökerler…

Eğri yolların düzlüğü,doğru yolların inişiyle yokuşun­dan daha tehlikelidir…

Alemleri sebeplerle yaratıp yaşatır,sebeplerin yaratı­cısı…

SEBEPSİZ SEBEPLER OLMAZ

Hangi sebep sebepsiz sebepleri var eder…

İstediği her şeyin varlığını kahreder…

Alemleri kuşatmış varolan hakikatler…

Sebeplere gizlenmiş sebepleri mahveder…

Baksa da bakar kör müsebbibi göremez.

Müsebbibi görmeyen müsebbibe güvenmez.

Sebeplerin gücüyle sebeplere sarılır.

Bilmez ki sebeplerle sebeplere varılır.

Hayatı yaşatan sebeplerin geleceği.

Hezeyanların zannıyla nasıl bulsun gerçeği?

Sebeplere gizlenmiş sebeplerde sebepler.

İdrake perde olmuş perdelenmiş sebepler.

Her yaratılan varlıklar sebeplerle buluşur.

Alemler içinde alemler sebeplerle oluşur.

Sebep sebebe sebep sebepsiz olmaz sebep.

Dert ile dermanları doğururken her sebep.

Sebep sebebe sebep sebepsiz olmaz sebep.