Mustafa Çağlar

Dilimin döndüğünce ,kalemimin yazdığınca şehrimizin temel sorunları başta olmak üzere tüm sosyal,siyasi,ulusal ve kültürel konularda gündemi paylaşmak istiyorum.

Süre gelen belden aşağı vurmalar,basit siyaset oyunlarına girişmeler yazımızda asla yer almayacaktır. Zaten bu güne kadar olan tüm yazılarımda asla küçük ve seviyesiz cümleler yer almamıştır ve bundan sonra da alamaz….

Siyaset,fikir üretme ve problem çözme sanatıdır.Dar ve basit kalıplar içinde,günü kurtarma adına yapılan siyaset, siyaset değildir.Bu gün git,yarın gel anlayışı asla siyasetçilerin sığınacağı liman olamaz.

Doğru olanı söylemek, doğru olanı yazmak,doğruya hak vermek en önemli erdemdir.Bu sayede topluma ve özellikle genç nesillere örnek olunabilir.

Çelme takmak, gereksiz eleştirmek,suçu başkasına atarak başarısızlığı gizlemek ne kadar siyasetçilere yakışmazsa,çoğunluğun gücüne sığınarak yan gelip yatmak da asla yakışmaz.

Doğru ve gerçek olanı yazmak, unutturulmuş şehrimin süre gelen problemlerini seçilenlere, seçilemeyenlere,seçilmek isteyenlere ve idari erke hatırlatmak köşe yazarlarının görevi olmalı diye düşüyorum.

Olabildiğince tarafsız kalmak, doğruyu alkışlamak ve alkışlatmak, başarısızlığın üstünün bir şekilde örtülmesine engel olmak,adam gibi eleştirmek prensibimiz olmalı.

Siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, başka bir “ÇANKIRI”  yok bilinci ile davranmak , akil insanların vicdanıdır…

Bana değişik konularda ulaşmak ve aktarılacak bir konu varsa rahatça aktarabilmeli için e-postama not bırakmaları yetecektir. Bu anlamda gazeteniz KARATEKİN gündemi tutmaya tarafsızlık ve doğruluk ilkesi doğrultusunda devam edecektir…