KUZKA İçin Turizm Bölge Sınırı Ilgaz Dağının Zirvesinin Ötesi Mi?

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde Kalkınma ajanslarının amaçları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. şeklinde ifade edilmiştir.

Kanuna göre ilimiz Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı(KUZKA) bölgesine tekabül etmektedir. Çankırı, Kastamonu, Sinop illerini içine alan Ajansın merkezi Kastamonu’dur.

Bu kalkınma ajansları ve benzer görevleri icra eden il özel idareleri ile ilgili bir yazı kaleme almayı planlarken geçtiğimiz hafta içinde gazetelere KUZKA kaynaklı bir haber düştü. Bu habere paralel olarak Bizim Çankırı gazetesi ile Doğruyol gazetesinde KUZKA’nın tarafsızlığını sorgulayan yazılar yazılmakla birlikte KUZKA yönetiminden bu yazılara şu ana kadar herhangi bir cevap verilmemiştir.

Habere göre; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2011-2013 Bölge Planı’nda belirlenen amaçlar, öncelikler ve hedefler ile paydaşlarının görüşleri doğrultusunda, bölgenin yüksek hassasiyetlerinden birinin “Turizm” olduğu tespiti yapıldıktan sonra Ajans tarafından bu hassasiyetler!! gözetilerek yapılacak çalışmaların ilk adımı olarak, bölgesel ve bölge dışı aktörler ile 19-21 Ekim 2011 tarihleri arasında Daday İlçesi İksir Resort Town’da “Kuzey Anadolu Turizm’de Geleceğini Arıyor” Çalıştayı yapılmış.

Yapılan çalıştayda; Öncelikle bölgenin, Küre Dağları ve Ilgaz Milli Parkları gibi çok önemli doğal değerleri, Hititlerden günümüze kadar neredeyse kesintisiz gelen tarihi değerleri, özgün ve otantik kültürel değerleri ile her türlü doğa turizmi ve aktivitesine imkan veren coğrafi yapısı, 200 km’lik sahil şeridi ile çok geniş bir turizm çeşitliliğine olanak sağlayan bir yapıda olduğu; Bu çeşitliliğin, bölgesel destinasyon yaratılarak, alternatif turizm bağlamında çok iyi değerlendirilebileceği kaydedilmiş.

Yazının başlığı bu paragrafta sayın okurlarca anlaşılmıştır herhalde. KUZKA sorumluluk alanında Çankırı da olmasına rağmen Çankırı’nın doğal ve tarihi yerlerinden bahseden tek bir cümle yok. Ilgaz Milli parkının yerinin dağın Kuzeyi yani Kastamonu tarafı olduğu düşünüldüğünde Ilgaz’la ilgili bile herhangi bir çalışmanın söz konusu olmayacağı sonucuna ulaşmak yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum.

Nerede Yapraklı Yaylaları, nerede Eldivan Şahin Tepesi, Nerede Ilgaz Kırkpınar Yaylası, nerede Bayramören’in Yamaç paraşütü faaliyeti? Daha nicesini sayabileceğimiz ilimiz turizm yerleri ile ilgili KUZKA çalıştay sonuç bildirgesinde bir tek cümlenin bile olmaması KUZKA’nın da dağın bu tarafına geçemediğini, Çankırı’nın yine kaderine terk edildiğini göstermektedir. Yanılmış olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.

Av. Dr. Ahmet K. MASTI

“Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıya, dinleyen yoksa çalgı yük olur. Aklına ne yanık bir nağme gelir ne de on parmağını çalgı çalarken oynatası gelir.”

Mevlana