Haydi Sayın Valim, Gün Bölgeyi Yatırımcı İle Doldurma Günüdür!

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB); Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.

 

Bu bölgelerden biri olan Korgun Organize Sanayi Bölgesi, her türlü altyapısı tamamlanmış Avrupa standartlarında arıtma tesisine sahip Türkiye’nin en cazip yatırım ve üretim merkezleri arasında olarak yatırımcılarını beklemektedir.

Korgun Organize Sanayi Bölgesi coğrafi açıdan da önemli bir konuma sahiptir. Mevcut ulaşım ağıyla İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz Coğrafi bölgeleriyle bağlantılı olan Bölge İstanbul Samsun (E80) karayoluna26 km., Ankara Esenboğa havalimanına93 km. ve demiryoluna5 km. mesafededir.

 

4. Bölge teşvikleri de devam eden Korgun Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 Nisan 2011 tarih 27903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6215 sayılı Kanun’la boş olan sanayi parselleri yatırımcılara bedelsiz verilmektedir.

 

İşte bu kapsamda geçtiğimiz Çarşamba günü boya ve petrol sanayinde iş yapan ve son dönemde de Çubuk’ta bulunan sağlık malzemesi fabrikası ile sağlık alanına da yatırım yapmakta olan Ankara’nın önemli iş adamlarından biri ile birlikte aynı alanda yatırım imkânlarını araştırmak üzere Korgun Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ettik.

 

Her şey planlandığı gibi giderse bölgede yaklaşık 150 kişiye istihdam yaratacak bir sanayi tesisi öngörülmektedir. Allah yardımcısı olsun.

 

Bizi Bölge Müdürü Mehmet ADIGÜZEL Bey her zamanki güler yüzü ve hoş sohbeti ile karşıladı. Bölge ve yatırım teşvikleri hakkında bilgi verdi. Bir de “Yatırım İçin Neden Çankırı” isimli tanıtım kitapçığı bastırmışlar. Kitapçık aslında organize sanayi bölgesi için basılmış olmakla birlikte küçük bir Çankırı ansiklopedisi gibi.

 

Güler yüzü ile bizi karşılayan, bölge hakkında detaylı açıklamalarda bulunan, bölgeyi gezdiren Mehmet Bey ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Muammer SARI Bey ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de Çankırı’nın makûs talihini yenmek için üstün gayret gösterdiklerini gözlemledim ve çok memnun oldum.

 

Kendi ayakları üzerinde durmaya gayret gösteren ve bunu da başarma yönünde epey mesafe kat etmiş olan bölgeyi Sn. Vali Vahdettin Özcan’ın da ziyaret ettiğini ve el birliği ile bölgeyi yatırımcı ile doldurma gerektiğini ve sorunları birlikte aşacaklarını ifade ettiğini geçtiğimiz günlerde okumuştum.

 

Sayın Vali’nin geçmişteki görevleri ve esas mesleği yanında uğraştığı diğer iştigal alanları gereği özellikle İstanbul Bölgesinde sağlam dostluklarının olduğunu duymuştum. Bu noktada Sayın Vali’ye seslenmek istiyorum: Haydi Sayın Valim elbirliği ile bölgeyi yatırımcı ile doldurma vakti geldi de geçiyor bile!!

 

Av.Dr. Ahmet K. MASTI

 

Her söz bir halin alametidir. Hâl, el; söz, alet gibidir.

Bir kunduracının elinde kuyumcunun aleti, kuma ekilmiş dane gibidir.

Kunduracının önünde çiftçinin aleti, köpeğin önünde saman, eşeğin önünde kemik, bir şey ifade etmez.

El ve alet, taş ile demir gibi, her şeyde çiftlik gerektir ki ateş çıksın”

 

Mevlana