Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir? Olumsuz sonuçlanması halinde nasıl bir hukuki yol izlenmelidir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kamu kurumları bünyesinde yine kamu görevlisi sıfatı ile görev alacak olan kişilerin bu hizmeti ifa etmeden önce dahil oldukları bir araştırmadır. Nitekim ifa edilecek görevin bir kamu hizmeti olması sebebiyle kanun koyucu tarafından hassasiyetle araştırılması uygun görülmüştür. Adaylar tüm mülakatları başarılı ile geçmiş olsalar dahi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olarak yapılan inceleme neticesinde oluşacak kanaat son ve kati değerlendirme olarak ele alınacaktır.

Anayasa’nın 70. Maddesine binaen kamu görevine girme hakkına sahip kişilerin kamu görevinin gerektiği gibi icra edilmesinin yanında personelin Anayasa ve Kanunlara uygun şekilde hareket etmesi beklenmektedir. Daha açık bir anlatımla bu araştırma ile kişinin kolluk tarafından aranmasının, adli sicil kaydının veyahut herhangi bir tahdidinin, bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun incelenmesi amacıyla yürütülen bir süreçtir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, bir kişi hakkında bir kurum veya makamın talebi üzerine yapılır. Bu araştırma süreci İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı´ndaki bilgi kayıtları ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü´ndeki adli sicil kaydı, talep üzerine, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar ile Milli Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimlerine verilmesiyle başlar. Bu araştırmalar neticesinde bir rapor düzenleyip ilgili kuruluşa veya makama sunulur. Değerlendirme komisyonu bu rapor doğrultusunda bir karar verir. Nihai kararı en sonunda atamaya yetkili amir karar verir. Arşiv araştırması sonuçları en az 30 iş günü, güvenlik soruşturması sonuçları ise en az 60 iş günü içerisinde sonuçlanır ancak çoğu zaman bu süreler kurumların değerlendirme ve inisiyatiflerine göre uzatılabilmektedir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde olumsuz karar çıkması neticesinde ataması yapılmayan kişiler için 60 günlük hak düşürücü süre başlamaktadır. Bu süre içerisinde idari yargılama kuralları çerçevesince usul kurallarından taviz verilmeksizin dava süreci başlatılmalıdır. Aksi takdirde davanın esastan incelenmeksizin reddi sonucu doğabilecek olup, ciddi hak kayıpları ve mağduriyetlere neden olabilecektir.

  Av. Dilara TÜRKER DİZDAR 

                                                                                                 Çankırı Barosu – Sicil No:224  

                                                                                                     Soru ve Talepleriniz için;

GSM No: +90 505 672 20 76