Doğum İzinleri ve Süreleri II

Kadın İşçinin Analık İzni Süresince Faydalanabileceği İzinler Ve Süreleri II.

Bir önceki yazımızla kadının ücretli izin haklarından olan doğum izni ve süt izni hususlarını detaylı şekilde ele almıştık. Bu yazımızda ise kadının doğum sonrası kullanabileceği ücretsiz izin hakları üzerinde duracağız.

 Ücretli doğum iznini kullanan kadın söz konusu 16 haftalık sürenin sonunda şayet talep ederse ister kısmi süreli çalışmaya isterse de tam süreli ücretsiz izin hakkını kullanmaya başlayabilecektir. Kısmi süreli çalışma için başlangıç ve süreleri mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Bu süreler; kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren ilk gebelikte 60 gün, ikinci gebelikte 120 gün, üçüncü gebelikte 180 gün, çocuğun engelli doğması hâlinde ise bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanmaktadır. Ancak çoğul gebelik söz konusu olursa bu sürelere 30 gün eklenerek hesaplanmaktadır. Bu süreler haftalık çalışma süresinin yarısı olarak dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadına da yine aynı koşullarla kısmi ücretsiz izin hakkı tanınmıştır. Diğer yandan kadın kısmi süreli ücretsiz çalışma yerine tam süreli ücretsiz izin hakkını kullanmak isterse kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren 6 aylık süre boyunca ücretsiz olarak izne ayrılabilecektir.

Yukarıda izah ettiğimiz izin sürelerinin bitiminden itibarense bir başka kısmi süreli çalışma izni hali gündeme gelmektedir. Bu izin ise çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelene kadar yapılabilecek kısmi süreli çalışmayı ihtiva etmektedir. Bu çalışma şekliyle süreç çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar sürecek ve yine kadının talebiyle başlayacak talebiyle de sona erecektir.

Burada bir diğer önemli husus ise izah etmiş olduğumuz söz konusu izinler tamamen işçinin inisiyatifine bırakılmış ve işverene takdir hakkı tanınmamıştır. İşyeri koşulları ve istisnai nedenler dışında işveren işçinin kanunen tanınan bu haklarını vermekten imtina edemeyecektir. Son olarak bahsi geçen izin haklarının tamamı yalnızca kadına tanınmamıştır. Bu izinler evlat edinme halinde eşlerden herhangi birine verilebilecekken kısmi süreli çalışma hakkı ise evlat edinme şartı olmaksızın kadına veya erkeğe tanınabilecektir.

  Av. Dilara TÜRKER DİZDAR 

                                                                                                 Çankırı Barosu – Sicil No:224  

                                                                                                     Soru ve Talepleriniz için;

GSM No: +90 505 672 20 76