Çocuk ile baba arasında soybağı nasıl kurulur?

Soy bağı esasen anne ile çocuk arasındaki hukuki ilişkiden ziyade baba ile çocuk arasındaki hukuki ilişkiyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Nitekim Türk Dil Kurumunca da Soy bağı kelimesi “Baba soyundan gelen bağ olarak ve kan bağı” olarak tanımlanmıştır. Hukukumuza göre anne ile çocuk arasındaki hukuki ilişki doğumla birlikte kendiliğinden kurulurken baba ile kurulacak olan hukuki bağ olan soy bağı ise birtakım farklılıklar içermektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre soy bağı; evlenme, tanıma veya hakim kararıyla kurulmaktadır. Bunlardan ilki olan evlenme yolu ile soy bağının tesisi için; anne ile evlenme sonucu çocuğun evlilik birliği içerisinde doğması yahut çocuğun evliliğin bitiminden itibaren 300 gün içinde doğması babalık karinesinin kurulması için yeterlidir. Evlilik içerisinde doğan çocuk ile baba arasında soy bağı doğrudan kurulur. Evliliğin bitiminden itibaren 300 günlük öngörülen süre ise azami hamilelik süresine bağlı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla evlilik birliği sona ermiş olsa bile bitiş tarihinden itibaren 300 gün sonra doğan çocuk ile baba arasında soy bağı kurulacaktır. Nitekim kadın bu üç yüz günlük süre içerisinde eğer iki kez doğum yaparsa ikinci doğumu olan çocuğun evlilik içerisinde ana rahmine düşme durumu olmadığı için ikinci doğan çocuk ile önceki eş arasında bir soy bağı kurulmayacaktır.

İkinci alternatif tanıma müessesesidir. Tanıma yolu ile soy bağının kurulması, evlilik birliği içerisinde doğan çocuklarla değil aksine evlilik dışı doğan çocuklar ile soy bağı kurmak için düzenlenen bir yoldur.  Tanıma yolu ile soy bağının kurulabilmesi için kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulması gerekir. Tanıma hukuka uygun yapıldığında geçmişe dönük çocuk ile baba arasında soy bağı kurulmuş olacaktır.

Kanunda tanımlanan son yöntem ise hakimin hükmü ile kurulan soy bağıdır.  Babalık hükmü ile soy bağının kurulabilmesi için aynı diğer iki durumda olduğu gibi öncelikli şart çocuğun bir başka erkekle soy bağının bulunmaması gerekliliğidir. Babalık davası açma hakkı kişiye sıkı suretle bağlı bir hak olduğundan istisnai bir şekilde ayırt etme gücü bulunan ana veya çocuk, küçük ya da kısıtlı olmasına rağmen bu davayı bizzat kendisi açabilecektir.

Çankırı Barosu – Sicil No:224  

Soru ve Talepleriniz için;

GSM No: +90 505 672 20 76