Çankırı İl Özel İdaresi

Yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması kapsamında çalışmaların yapıldığı şu günlerde Özel İdareler nedir ne değildir sorgulamasını yapmak gerekir. Türkiye’de bir gecede çıkan yasalar nedeniyle hangi yasa çıktı, hangisi iptal edildi takip etmek çok zor. Adı torba yasa. Çıkarılmak istenen yasaya hemen başka yasalarda eklenmekte, her şey oldu bittiye getirilmektedir. Bakarsınız bir gece oldu bitti bir yerel yönetimler yasası, torba yasaya eklenmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır. Hiç tartışılmayan, ne getirip ne götüreceği belli olmayan yasalarla ülke bir ileri iki geri uygulamaların deneme tahtası olacaktır olmaktadır da.

1924’ lerde çıkarılan Köy kanunu günümüzde ihtiyaca cevap vermiyor bu gerçek. Hatta yasada belirtilen çoğu konu zaman aşımı nedeniyle fonksiyoner olmaktan çıkmış, ama yasa olmaktan çıkmamıştır. Yerel yönetimler yasasında değişikliğe ihtiyaç yok mu? Elbette ki var. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde başarı ile uygulanmış bazı yerel yönetim yasa maddelerini yok sayamazsınız. Hele hele Cumhuriyet döneminde çıkarıldı ve uygulandı diyerek yasayı mülga duruma düşürmeyi asla yapamazsınız. Yaptığınızda tüm yasal uygulamalardaki kargaşayı burada da yaratmış olursunuz. Muhtarlıkları, belde belediyelerini, il genel meclislerini, köy ihtiyar heyetlerini ve hatta ilçe ve kaymakamlıkları kaldırarak eyalet sistemine geçişi asla yapamazsınız. Bu Türkiye’yi bölme, parçalamadır. Birileri adına taşeronluğa soyunmadır.

Sağlık, gençlik ve spor, tarım, sanayi ve ticaret. ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk orta öğretim kurumlarına arsa temini, binaların yapımı, bakımı ve onarımı, imar, yol, su kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma,  orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi yapmakla görevli olan (İl Özel İdareleri Yasası Madde 6) İl Özel İdaresi Çankırı’da bunlardan hangilerini gerçekleştirmiştir?

Bir atanmış ve bir seçilmişin başkanlık ettiği, atanmış bürokrasisinin olduğu Çankırı İl Özel İdaresi acaba yukarda sayılan hizmetlerin hangilerini ve yüzde kaç oranında gerçekleştirmiştir? Yoksa kum ocağı ihalesi, ÇED raporu verilmesi, ihale yapıp iptali, paramız yok diyerek okulları üniversiteye devir gibi işlemlerle uğraşmaktan asli görevlerini yapmaya vakit bulamamış mıdır? Alt yapının S.O.S verdiği günümüzde hala her şeyin yolunda olduğunu mu kamuoyuna açıklama zahmetinde bulunacaklardır? Eksikler ve işlemeyen, düzeltilmeyen alt yapı için makosen koltuktan günde birkaç saat uzak kalarak yerinde tespitlere ne dersiniz? Yurt dışına gidiş kadar cazibesi yok ve hele hele bozuk ve tozlu yollarda hiç çekilmez, ama kusura bakılmasın.

bahattin-ayhan@hotmail.com

 

 

Yazarlarımız Hakkında