Bu Ne Yaman Çelişki Sayın Şahin!..

Dünyanın en zor işlerinden biridir, yapmadığınız bir şey yüzünden suçlanmak, etmediğiniz bir söz yüzünden kendinizi savunmak, vermediğiniz bir söz yüzünden arada kalmak…

Milletvekili İdris Şahin’in Çankırı’da yayınlanan bütün gazetelerin gündeme getirdiği bir konuda, yalnızca Karatekin Gazetesi’ni hedef tahtasına oturtarak yaptığı açıklamaları, sanıyorum, en iyi anlayan kişi benim. Bizzat kendisi tarafından, aynı sebeplerle onlarca kez mağdur olmuş bir insan olarak, yaşadığı gerilimi tahminden öte, tam manasıyla biliyorum.

Mesleğimin önüne koyduğu siyasi kimliğinden dolayı rahatsız olmasın diye katılmadığım toplantılarda, muhabirimin sorusunu “Çetin ağabeyinin ezberlettiği soruları sorma bana” diyerek iyiniyetimi baltalayan…

Şehir dışında olduğum esnada yazılmış bir haberden dolayı, bir sayfa açıklama döşenip, ismimi zikretmeden keskin eleştiri oklarını günahsız bedenime saplayan…

Kendisine telefon açıp, haberden elbette sorumlu olduğumu, ancak siyasi kimliğimden dolayı haberde aradıkları art niyetin aslında hiç var olmadığını açıkladığımda, bir özrü bile fazla gören…

Seçim dönemi boyunca, hemen hemen tüm çalışmalarını bu gazetenin sütunlarına taşıyan en yetkili kişi sıfatıma rağmen bir nezaket teşekkürüne dahi ihtiyaç duymayan odur…

Şimdi vermediği bir söz yüzünden mağdur olduğunu söylüyor. Üstelik bunu yaparken bile Karatekin Gazetesi’ne ve özelde bana yakışıksız, çirkin ve haksız ifadelerle saldırıyor. O toplantıya katılan bütün gazetecilerin, bütün siyasilerin ve o odada bulunan onlarca insanın yüksek sesle duyduğu, bir tek itirazın, bir tek düzeltmenin olmadığı ve başka işçilerce desteklenen cümleleri sanki Karatekin Gazetesi uydurmuş, sanki bendeniz bu iddialara ekstra ilaveler yapmış gibi imalarla alışkın olduğumuz tavrını sürdürüyor.

Dünyanın her yerinde 84 işçinin (ve onların ailelerinin) hayatlarındaki ani değişiklik, gazeteci için haberdir. Haberin başlığı, sunumu eleştirilebilir, tartışılabilir. Ama bu aleni ortamı gazetecinin var ettiği iddia edilemez.

Biz gazeteciliğin doğasında olanı yapmaktan daha fazlasına rıza göstermedik, göstermeyeceğiz.

Sayın İdris Şahin’den de siyasetin doğasına uygun olanı yapmasını bekleriz. Bu tartışmanın tarafı olmadığımız halde, öyleymişiz gibi göstermesini kabul etmeyiz, edemeyiz…

Az önce söylediğim gibi bu tavra aşinayız. Haberi eğip bükmeden, acımasız bir objektif çıplaklığıyla ortaya koyan tavrımıza da Sayın İdris Şahin’in çoktan alışmış olması gerekir. Çünkü birincil amacımız, onu memnun etmek değil, kamuoyunu bilgilendirmektir.

Karatekin Gazetesi, İdris Şahin de dahil olmak üzere hiç kimsenin düşmanı olmadığı gibi yandaşı da değildir. O’nun ya da başkalarının hasmane ya da dostane tavrı da bu gazetenin gelenekselleştirdiği meslek kültürü ve anlayışı üzerinde zerrei miskal etkili olmaz, olamaz.

Şu ya da bu sebeple, şöyle ya da böyle gerekçelerle sorumluluklarımızdan kaçamayız. Bu cümleden olarak Sayın İdris Şahin’e de önyargılarından kurtulmasını tavsiye ederiz.