Toprak

Bu yangın’ın dumanı yok

Ormanlar, toprak üstü bitki örtüsü ile tüm canlılar için bir yaşam kaynağıdır.Ormanları oluşturan ağaçlarda tüm canlılar gibi hayat emareleri gösterirler.Canlıdırlar,...