Mecliste sıcak toplantı

İl Genel Meclisi Eylül ayı 4 birleşimi dün 2 eksikle İl Genel Meclisi Salonu’nda Osman Canbaz başkanlığında yapıldı.

Yoklama ve açılış ile başlayan toplantıda birleşime katılamayan, Ali Rıza Küçükkutlu ve Cengiz Öngel’in mazeretleri okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Tek gündemle toplanması planlanan birleşime 4 gündem maddesi daha eklenmesi konusu üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ilk maddesi olan Orta Atatürk İlköğretim Okulu’nun onarım işi için okul bakım ve onarım harcama kalemi hesabına 21 bin 122 TL ödeneğin aktarılması üyelerin onayı ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan Şabanözü ilçesi Karamusa Köyü sınırlarında bulunan bir arsaya kum çakıl ocağı kurulması ve ihale edilmesi konusu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi olan Çerkeş Kaymakamı lojmanı yakacak giderleri için 20 bin TL ödeneğin aktarılması konusu görüşüldü. Bazı üyeler tarafından masrafın bu kadar olmayacağı iddia edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Osman Canbaz, lojmanın eski olduğunu bu yüzden maliyetin fazla olabileceğini belirtirken, yeni bir lojman yapma önerisi sundu. Çerkeş Kaymakamı lojmanı yakacak giderleri için 20 bin TL ödeneğin aktarılması konusu oybirliğiyle kabul edildi.

 

Gündemin son iki maddesinde ise Orta ilçesi personel giderleri için 35 bin TL ve Kızılırmak ilçesi personel giderleri için 11 bin TL ödeneğin ilçe bütçelerine aktarılması görüşüldü. Oturum son 2 gündem maddesinin oy birliğiyle kabul edilmesiyle son buldu.