Mastı: “Çankırı ve Türkiye sorunları MHP ile çözülecek”

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Av. Dr. Ahmet Korhan Mastı Çankırı’daki programına devam ediyor. MHP Kadın Kolları ile yaptığı görüşmede kadınların sosyal hayata katılımlarının sağlanması üzerinde duran Mastı, şunları söyledi: “Yıllardan beridir bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunmuştur. Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğinin geçtiği her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır.

Ailesine katkı sağlamak uğruna nasır tutmuş elleriyle, şehit evladını vatan toprağına uğurlarken döktüğü gözyaşlarıyla, umudun hiç eksik olmadığı bakışlarıyla, duanın ve iyi dileklerin çağlayan gibi aktığı sözleriyle kadınlar milletimizin ruhu olmuştur.

Demokrasinin uygulanmasını ve gelişmesini engelleyen etkenler ile kadın haklarının ihlal edilmesine yol açan hususlar tıpatıp aynıdır.

Gelişmiş ve medeni bir toplumun en başta gelen özellikleri arasında kadınlara yönelik baskının, şiddetin, hakaretin, dışlanmışlığın, eşitsizliğin, bağımlılığın ortadan kalkması yer almaktadır. Son yıllarda kadınlarımızın muhatap olduğu ve bizleri son derece kaygılandıran insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir.

Kadın hakları evrensel, bölünmez, vazgeçilmez, ayrılmaz bir bütündür. Kadına saygının ve manevi olarak yükümlülüklerin bilincine ulaşmış ve gereğini yerine getiren sorumluluk kültürüyle de önümüzdeki sorunların aşılacağı kuşkusuzdur. Bu kapsamda kadına saygı ve aile düzeni anlamında Milliyetçi Hareket iktidarında;  İlköğretime ve ortaöğretime devam eden her çocuk için annelere, muhtaçlık durumları dikkate alınarak yapılan eğitime destek ödeneği en düşük miktarı 50 lira olacak şekilde arttırılacaktır.

İstihdam imkânı geliştirilerek her ailenin yeterli ve sürekli bir gelire sahip olması sağlanacaktır. Asgari hayat standardının altında gelir elde eden aileler muhtaçlık düzeyi esas alınarak sosyal koruma programı kapsamına alınacak ve bu çerçevede düzenli sosyal destek sağlanacaktır.

Kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacaktır. Kendi işini kuracak olanlara girişimcilik eğitimi ve finansman desteği sağlanacaktır.

Korunmaya muhtaç çocukların öncelikle kendi aileleri yanında bakımları desteklenecektir. Bu kapsamda koruyucu aile sistemi özendirilecek ve desteklenecektir.

Ekonomik yoksulluk içinde olan ailelerin 0-12 yaşları arasındaki çocuklarının, koruma altına alınmadan, kreş ve çocuk kulübü gibi gündüzleri bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır.

Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız evlatlar ile boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya da aylık veya geliri olmaması durumunda, anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına alınarak sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adayı Av. Dr. Ahmet Korhan Mastı  MHP Çankırı Kadın Kolları görüşmesinin ardından bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Ziyarette Çankırı ve ülke sorunlarına değinen Mastı özellikle öğretmenlere ve eğitime yönelik yaptığı açıklamada da “Geleceğimizin güvenceleri olan çocuklarımızı hayata hazırlayan, bilgiyle tanıştıran ve onlara irfan kazandıran öğretmenlerimizin bizim için önemi çok büyüktür. Sahip oldukları bilgi, kültür ve tecrübeyi; anlatarak, göstererek, benimseterek çocuklarımıza kazandıran, böylece kuşaklar arası sürekliliğin sağlanmasına da büyük bir katkı sağlayan öğretmenlerimiz, bu özelliklerinden dolayı yaşadıkları çevrenin öncüsüdürler.

Bilgiyle doldurulmuş zihinlerin yanında, zekâyla duyguları birleştirerek evlatlarımızın kendilerini tanımalarına ortam hazırlayan, beyin ve kalbin terkibinden filizlenmiş bir eğitim sürecini de hayata geçirmek için uğraşan değerli öğretmenlerimizin bu gayretleri bizim açımızdan takdire şayandır. Ne var ki, kısıtlı imkânlar çerçevesinde ve hayatın getirdiği birçok zorluklara takılmadan gelecek nesillerin hazırlanmasını ve yetişmesini sağlayan öğretmenlerimizin gereken ilgiye mazhar olduklarını söylemekten çok uzakta olduğumuz da bir gerçektir.

Maddi sorunların baskısı altında ezilen, itibar ve saygınlığı her geçen gün zayıflayan bir mesleğin Türkiye’nin güçlenmesi, milletimizin ilerlemesi yolunda ne denli katkı sağlayacağı tartışmalıdır. Her şeyin en iyisine layık olan öğretmenlerimizin hala en temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekmeleri, ekonomik problemler karşısında çaresiz kalmaları en başta iktidar partisinin bir ayıbıdır.

Hepimizin üzerinde eşsiz hakları olan öğretmenlerin, katlanan ve derinleşen sorunlarına çözüm ve çare bulunmazsa, geleceğin mutlu ve müreffeh ülke idealine ulaşmamız imkânsız olacaktır. Meselenin yalnızca parasal boyutunun olmadığı, eğitim sisteminin ve öğretmenlerimizin çok yönlü bir reforma ve iyileştirmeye tabi tutulmalarının gerektiği de ortadadır.

Sürekli değişen ve her yıl yeni baştan ele alınan sınav ve öğretim sistemi, iktidar partisinin ders kitaplarına kadar giren siyasi propagandası ve eğitimin milli niteliğinin hiçbir dönemde olmadığı kadar aşınması, elbette öğretmenlerimizi sıkan ve bunaltan bir sorun alanıdır. Eğitim sistemini yapboz tahtasına çeviren AKP hükümeti, aklında ve hedefinde olan milli niteliği zayıflatılmış, öğretmeni huzursuz ve mutsuz olan bir eğitim ve öğretim yapısını hayata geçirmek için var gücüyle uğraşmaktadır. Eğer ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak, sözü dinlenen ve kudretli bir konuma getirmek istiyorsak, mutlaka eğitim ve öğretimin sorunlarını ve öğretmenlerimizin sıkıntılarını bitirmek durumundayız.  Görünen o ki, AKP’yle birlikte, bunlara ulaşmak artık mümkün değildir.

Hükümetin baskı ve zulümleri, görevden alınmalar, sürgünler, yandaş bir sendikanın tehdit yoluyla üye kazanmaya çalışması öğretmenlerimizin yaşadığı hazin ve dramatik olaylar arasındadır. Daha 27 Mart 2011 günü bir soru önergesini cevaplayan Milli Eğitim Bakanının verdiği soruşturmalar ile ilgili cevap her şeyi tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır. 2003-2010 yılları arasında yani AKP iktidarı döneminde 18 bin 673 personel hakkında soruşturma yapılmıştır.  Sırf vatan ve millet sevgisinden dolayı siyasi eziyetlere maruz kalan, dışlanan, üzülen, hakaretamiz davranışlara muhatap olan, düşüncelerinden ve milli duruşlarından dolayı hak kayıplarına uğrayan değerli öğretmenlerimizin hesabını mutlaka sorulacaktır. Öğretmenlerimizin elinden tutulmasının ve layık oldukları ekonomik ve sosyal seviyeye taşınmalarının vakti gelmiştir ve hatta geçmektedir. MHP İktidarında; Öğretmenlere, araştırma görevlilerine, okutmanlara ve diğer öğretim yardımcılarına araştırma ve kendini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere beş bin göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında her ay yaklaşık 310 lira “Araştırma – Geliştirme Tazminatı” verilecektir. Kadrolu olmayan sözleşme ve geçici çalışan öğretmenler daimi kadrolara geçirilecektir. Öğretmenler arasında yapılan kademelendirme nedeniyle oluşan ücret farklılaşmasından yararlanamayan emekli öğretmenlerin de bu düzenlemeden yararlanmaları için intibakları yapılacaktır. Eğitime hazırlık ödeneği eğitim k