Koç, “İlgilileri açıklama yapmaya davet ediyoruz”

Has Parti Çankırı İl Başkanı Şevket Koç, “Öncelikle tüm basın çalışanlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin ve bunlar için çalışan kuruluşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Has Parti Çankırı Teşkilatları adına kutluyor ve Çankırı Germece’de kurulma aşamasına getirilen Tuz Fabrikasını kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz” dedi.

açıklamasının tamamı şöyle:
“Öncelikle tüm basın çalışanlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin ve bunlar için çalışan kuruluşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü Has Parti Çankırı Teşkilatları adına kutluyorum.
Çankırı Germece’de kurulma aşamasına getirilen Tuz Fabrikasını kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Çankırı Kızılırmak yolu üzerinde Germece’de bölgede tarımla uğraşan kişilerden doğalgazdan elektrik enerjisi üretimi vaadiyle satın alınan 284 – 285 ve 288 nolu parsellerde tuz fabrikası yapılmak istenmektedir.
Araziyi satın aldıktan sonra elektrik enerjisi yerine tuz fabrikası yapmaya kalkışan Lozan Elektrik A.Ş., Çankırı Milletvekili İdris Şahin’in de ortağı olduğu Safir Tuz A.Ş. ortaklarına aittir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, bölgeye Tuz Fabrikası yapacak olan yatırımcıya önce olumsuz cevap veriyor ardından gerekli izinleri veriyor. DSİ, yapılmak istenen tesis için “bölge sulama alanı projesi içinde” olduğu gerekçesiyle reddediyor ardından ne hikmetse izin veriyor.
Tamamen siyasi baskılar sonucu alındığına inandığımız izinler hakkında ilgili kurumların açıklama yapmasını bekliyoruz.
Toprak Koruma Kurulu, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu “Kamu Yararı” nedeniyle izin alındığı, kanunun delinmesini sağlamak amacıyla konulan “Ancak” kelimesinden sonra yazılanlar yüzünden Germece’de 15 milyon metrekare araziyi olumsuz etkileyebilecek fabrika için hiçbir engel kalmamıştır.
Benzer bir uygulamada Afyon da yapılmak istendi. Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, Ziraat Mühendisleri Odasının açtığı dava üzerine Afyon`da termal turizm merkezi yapılması amacıyla 434 hektar arazinin tarım dışına çıkartılmasına yönelik işlemi 25.11.2011 tarihinde iptal ettiğini öğrendik.
Karatekin Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın 5/4/2012 tarihinde hazırladığı “Tuz Fabrikasının Zararları” hakkındaki yazıda tuz fabrikasının çevre etkileri sonucu tarımsal bitkiler zarar görürler denmektedir. Yine bağımsız bir laboratuvarda 28/03/2012 tarihinde hazırlatılan rapor ile tuz fabrikalarının ekilebilir alanlarda yaptığı yapacağı etkiler gözler önüne serilmektedir.
Çankırı’mız, Konya ve benzeri şehirler gibi geniş tarım alanlarına sahip bir il değildir. Çankırı’nın en önemli tarım alanlarından olan Germece’ye yapılacak olan tuz fabrikasına karşıyız. Tuz Fabrikası yeri için çorak, ekim dışı alanlar Çankırı’mızda mevcuttur. Ben yaptım oldu mantığını bir kenara bırakınız.
Bu konuda ilgilileri açıklama yapmaya davet ediyoruz.
Ayrıca 28 Şubat 2012 tarihinde, Org. İsmail Hakkı Karadayı Bulvarının adının, vefatının 50. yılında andığımız Astarlızade Hilmi Efendi Bulvarı olarak değiştirilmesi ile ilgili Çankırı Belediye Başkanlığına teflif vermiş idik. Bu konuda belediyece tarafımıza herhangi bir cevap verilmemiştir. Çankırı Belediyesine isteğimiz, 28 Şubat’ta adı post modern darbeye karışmışların isimlerinin Çankırı’dan silinmesidir.”