Dunlop
featured

Ovacıklı “Önce Kendi İlimizi Tanımalı, Potansiyelimizin Farkına Varmalıyız”

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı 15-22 Nisan “Turizm Haftası” nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Ovacıklı, Turizm Haftası 1977 yılından beri Mart ayının ikinci Pazartesi günü olarak kutlanmış, İklimsel nedenlerden dolayı 1983 yılından itibaren de, 15 – 22 Nisan tarihleri arasında kutlanmaya başlamıştır. Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak ve turizmi geliştirmek bu haftanın amacıdır.

Önceleri turizm sezonunun açılışı olarak kutlanılan hafta, günümüzde anlamını da değiştirmiştir. Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ile bu konuda Bakanlık ve turizm sektörü tarafından yapılan çalışmalar, projeler hafta boyunca çeşitli etkinliklerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ve elimizdeki değerlere sahip çıkma konusunda halkımız bilinçlendirilmektedir.

Turizm Haftasındaki kutlamaların turizm sektörünün ülke ekonomisindeki öneminin vurgulanması ve ülkemizin dış ülkelerdeki olumlu imajının sağlanması için, turizm sektörüyle yakın ilişkisi olan paydaşlara ve tüm halkımıza turizm bilincinin pekiştirilmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir.

Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış; turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Dövizin turizm yoluyla elde edilmesine yönelik faaliyetler, bu sektörün milli ekonomide önem kazanması sonucunu doğurmuştur. Turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesine yaptığı olumlu katkı, ekonomik yönden turizmin yararlarını en önemli göstergesi olmuştur. Günümüzde dünyanın önemli sektörlerinin başında gelen turizm, sosyal ve kültürel etkilerin yanı sıra ülkelerin ekonomisine yaptığı katkı ile de ülkelerin kalkınmasında önemli bir yere sahiptir.

İlk başlarda oldukça sınırlı bir kitleye hitap etmekte olan turizm kavramı sadece belirli maddi düzeyin üzerinde olan kişiler tarafından gerçekleştirilebilmekteydi. Ancak gün geçtikçe artan ulaşım imkânları, gelişen teknoloji sayesinde oldukça ekonomik fiyatlara bir yerden bir yere gidebilme şansı ve her kesime hitap eden sayısız konaklama seçenekleri turizmi her kesimden insan için yapılabilir konuma getirmiştir. Gelişmekte olan toplum yapısının sağlamakta olduğu tatil yapma ve turistik geziler gerçekleştirme olanağı bireyler için ne kadar eğlenme, dinlenme ve yeni yerler görerek, yeni toplumlar tanıma imkânı sağlamakta ise, ziyaret edilmekte olan bölgeler içinde büyük bir ekonomik kaynak oluşturmaktadır.

Yüzyılımızın en önemli kalkınma başlıklarından biri olan turizm, ülkemizin zenginleşmesi, tanıtılması, devletimizin güçlenmesi, insanımızın refah içinde mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu anlamda turizmi sadece sahil bölgeleri ve arkeolojik değeri olan bölgelerle sınırlı tutmak doğru olmayacaktır. İnanç, sağlık, spor ve sanat alanları da turizm bakımından ciddi önem arz etmekte ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde göz ardı edilemeyecek bir katkı sağlamaktadır.

Turizmin dili, rengi, ırkı ve dini olmadığı unutulmamalı, bütünü birleştirici bir parça olduğu daima anımsanmalıdır. Unutulmamalı  ki, turizmin  sürdürülebilir bir kalkınma aracı olduğu kadar yeni bir yer tanımak, farklı bir yaşam tarzı deneyimlemek, bir yerin doğal güzelliklerini görmek ve  yeni tatlarla buluşmak gibi önemli etkileri de  vardır.

Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanında, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de “Uzak Çağların Yakın Kenti, Yaranlar Diyarı, Kaya Tuzunun Başkenti” olma özelliğini taşıyan ilimizde, 46. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır” dedi.

“ÖNCE KENDİ İLİMİZİ TANIMALI, POTANSİYELİMİZİN FARKINA VARMALIYIZ”

Çankırı’nın sahip olduğu değerlerin en iyi şekilde değerlendirilerek istifade edilmesi gerektiğini belirten Muharrem Ovacıklı “Turizm artık ülke ekonomilerinde önemli yeri olan hususlardan biri haline geldi, her geçen gün de önemini artırıyor. Bundan en iyi şekilde istifade etmek için önce kendimizi tanımamız, potansiyelimizin ne olduğunu bilmemiz lazım. Çankırı olarak baktığımızda turizmi üç ana başlık altında toplamak mümkün; Tuz Mağarası, Ilgaz Dağı ve Kurşunlu Termal.

Bunun yanında alternatif turizm olarak İlimiz, kültür turizmi, inanç turizmi,  eko turizmi, termal sağlık turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, kış turizmi  ve çorakyerler fosil lokalitesi gibi sahip olduğu potansiyel ile eşsiz bir yerleşim ve uygarlık merkezidir.

Yapılan bilimsel araştırmalarda paleolitik devirlerden bu yana kesintisiz bir iskâna sahip olan İlimiz, Hititler, Paflagonlar, Frigler, Persler, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok büyük medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Bu Medeniyetlerce yaratılan ve günümüze kadar ayakta kalabilen İlimizdeki birçok kültür varlığı ile tarihi değerler geçmişi yansıtmakta ve geleceğe ışık tutmaktadır.

Bu anlamda tarihi milattan önceki yüzyıllara uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının yanında günümüzde çok renkli bir kültür dokusuna sahip olan Çankırı’mız, tarihî değerleriyle; park, bahçe, ören yeri ve müze gibi turistik mekânlarıyla son yıllarda hızlı bir turizm büyümesi göstermektedir. Bizler de adeta bir kültür hazinesi olan ilimizin bu potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek ve turizm gelirlerinden hak ettiğimiz payı alabilmek için her türlü gayreti göstermenin bilinci içindeyiz.

 Turizm ekonomi, insan ilişkileri, sosyal ve siyasal yöne katkılar sağlayacak bir husus. dolayısıyla her ülkenin hedefinde, her hükümetin programında turizmle ilgili önemli konular yer almaktadır. Bizim yapmamız gereken bu haftayı fırsat bilip, önce kendi ilimizi kendimiz tanımamız, sonra da tanıtımda var olan noktamızı tespit edip hedeflerimizi tayin ederek daha iyisini nasıl gerçekleştirebileceğimizi planlamaktır.

İlimizin tanıtımı için çalışan kamu ve özel sektör kurum ve kuruşluları ile sivil toplum örgütlerinin yürüttükleri benzer çalışma ve faaliyetlerin güçlendirilerek iletişim süreçlerinin bütünlüklü şekilde ele alınması, il ve alt destinasyonların tanıtımı için hedefleri net, etkili ve sonuç odaklı çalışmaların iş birliğinde yürütülmesi ve verimliliğin artırılması, İl ve alt destinasyonlarının markalaşma süreçlerinde sinerji yaratan faaliyetler yürütülmesi, İl ve alt destinasyonlarının sunduğu turizm ürün ve deneyimlerin dijital evrende görünümünün artırılması ve içeriğin güncel tutulmasının sağlanması, sürdürülebilir destinasyon yönetimi ve pazarlama organizasyonu modeli oluşturulması amacıyla Valimiz Sayın Abdullah Ayaz’ın himayelerinde, Kamu ve Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları, Turizm Sektör Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversite ve diğer paydaşların katılımı ile Bakanlığımız talimatları doğrultusunda İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

 Ovacıklı, Çankırı tarihi ve kültürel değerleriyle önemli ve kadim bir şehrimiz. Çankırı’yı geleceğin parlayan yıldızı olarak görüyoruz, “Turizm Haftası” münasebetiyle turizm sektörü mensuplarına ve bu alanda hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, önümüzdeki turizm sezonunun İlimiz ve ülkemiz adına verimli geçmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.