ÇAYASAD Umran Okulunda Medeniyet Okumaları Devam Ediyor

Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği ÇAYASAD’ın online düzenlemiş olduğu ÇAYASAD UMRAN OKULU’nda  İslam medeniyeti okumalarına devam ediliyor. ÇAYASAD şu ana kadar düzenlemiş olduğu UMRAN etkinliklerinde dünya tarihi ve medeniyetlerine yönelik okuma ve tahliller yapmış ve yapılan çalışmanın bir kısmınıda UMRAN SOHBETLERİ  ismiyle yayınlamıştı. Yeni sezonda Prof. Mustafa Demirci ile düzenlemiş olduğu “İslam Medeniyeti” okumalarında yer alan katılımcılar üçüncü etkinlikte “İslam Medeniyetinin Kuruluş Dönemi” ve  “Bu Döneme Batılı Yaklaşımlar” konusunu ele aldı.  Hz. Muhammedin 610 yılında İslamı tebliğinden başlayarak, Hülafâ-i Râşidîn ve 750 Emevilerin yıkılış ve Abbasiler dönemine kadar olan sürecin detaylı bir şekilde ele alındığı etkinlikte, batılı tarihçilerin bu süreci değerlendirme  tarzlarına da yer verildi. Abbasilerin kurulduğu 750 tarihinin İslam tarihinde bir dönüm noktası olduğu  konusuna pek çok saygın araştırmacının da dikkat çektiği, batılılar tarafından bu dönemin “Early Islamic History” olarak isimlendirildiği belirtildi. Özellikle Emevilerin yıkılışı ile neticelenen Abbasi devrimini B. Lewvis’in Ortaçağda Bolşevik ve Fransız ihtilali ile karşılaştırarak, bir hanedan değişiminden öte İslam tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ettiği düşüncesi üzerine duruldu. Yine  Abbasiler döneminde kurulan Bağdatın Kostantinapolisten beş kat daha büyüklükle dünyanın en büyük şehri olduğuna dikkat çekildi.  Emeviler döneminde maliye, yönetim ve ülama sınıfının faaliyet ve yetkileri üzerinde duruldu. ÇAYASAD UMRAN OKULU İslamın klasik çağı Abbasi ve sonrasında Selçuklular ile devam edecek.