Yıllık işletme cetvelinizi verdiniz mi?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür. V Yusuf Möhür, sanayi kruluşlarını vize yaptırma konusunda uyardı. Konu hakkında bir açıklama yapan Möhür, “6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İl Müdürlüğünce Sanayi Sicil Belgesi düzenlenen sanayi kuruluşlarının aynı kanunun 5. maddesi gereğince belgelerini hangi tarihte alırlarsa alsınlar mutlaka her yılın ilk dört ayı içerisinde ” Yıllık İşletme cetveli” verme ve her iki yılda bir belgelerini vize yaptırma mecburiyeti bulunmaktadır.

Yıllık işletme cetveli bu yıl Bakanlığımız internet adresi www.sanayi.gov.tr adresinden E-Hizmetler Bölümünden ‘Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ bölümünü tıklayarak kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra, sanayi sicil belgesi numarası ile şirketini seçerek işlem yapabilirler.Veya yeni “Yıllık İşletme Cetvelini” ve aynı sayfada yer alan “Anket” formunu doldurarak bir dilekçe ekinde Çankırı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne verebilirler.

İşletme cetvelinde kapasite ve fiili üretim miktar birimlerinin, ürün kodu birimi ile aynı olması zorunludur. Bu hususta azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

Sanayi işletmelerinin sanayi sicile tescil ettirmeyenlere, Sanayi Sicil Belgelerinde beyannamelerdeki değişiklikleri kapanma, faaliyete geçme hallerini müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenlere veya Yıllık İşletme cetvelini zamanında vermeyenlere idari para cezası uygulanır.

2013 yılı için belirlenen idari para cezası 731 TL. dir. Bu nedenle sanayi sicile kayıtlı firmaların en geç 30 Nisan 2013 tarihine kadar yıllık işletme cetvelini zamanında elektronik ortamda veya müdürlüğümüze yeni haliyle vermeleri, vize süresi gelenlerin vizelerini yaptırmaları gerekmektedir” dedi.