Yılın ilk toplantısı

İl Genel Meclisi, yılın ilk toplantısını dün Osman Canbaz başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yaptı.

Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda tek gündem maddesi meclis gündemini oluşturdu.

Üyelerin tamamının katıldığı toplantıda, Ilgaz’da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Devrez çay yatağında bulunan 14 bin 840 m2’lik alanın 5 yıllığına kum-çakıl ocağı olarak kiraya verilebilmesine dair meclis raporları görüşüldü.

İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından sunulan detaylı rapor, oyçokluğu ile kabul edildi.