Yeni adli yıl başladı

Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu, yeni adlı yılın başlaması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Av. Köroğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

“Yeni bir adli yılın doğum günü içerisindeyiz. Anayasamızda, Cumhuriyetimizin niteliklerinin başında yer alan Hukuk Devleti ilkesinin yegâne koruyucusu yargıdır. Tam tarafsız ve tam bağımsız yargı; Cumhuriyetimizin, Demokrasimizin ve İnsan haklarının teminatıdır. Yeni adli yıl içerisindeki temel amacımız halkımız için hak ve adalet anlayışının tam ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlamaktır. Bizim Kutup yıldızımız Adalettir.

Yeni adli yıl içerisinde; halkımızı, yargıyı ve yargının aktörlerini yakından ilgilendiren konuları  takip etmek ve gerekli refleksleri göstermek yasal görevimizdir.

Yeni Anayasa Çalışmaları  ; 1982 Anayasasında yapılan değişiklikler ile bu Anayasanın, ‘Bedeni ele geçirilmiş ama Ruhu ele geçirilememiştir’. Bu güne kadar 17 kez yapılan değişikliklerle 100 den fazla maddesi değiştirilmiştir. Bunca değişikliğe rağmen, Yasakçı ve vesayetçi bu ruhu ele geçirebilmenin tek yolu yeni Anayasa yapmaktır. Anayasa demek tüm kanunların özeti demektir. Kısa, açık ve anlaşılır, ulusal ve üniter devlet yapısını muhafaza eden, insana insan olduğu için değer veren bir anayasanın en kısa zamanda yapılması gerekir.

Sistemi Polis devletine götürebilecek çalışmalara son verilmelidir; Son günlerde kamuoyuna yansıyan ‘Sırdaş Polis İhbar noktası Projesi’ nden vazgeçilmelidir. Bu Proje bir iftira merkezi oluşumuna yol açabilir. Herkesin birbirinden şüphelendiği bir korku devleti yaratabilir. Yine Savcılarımız baypas edilerek, Savcı izni olmadan Polisin tek başına insanları gözaltına alabilmesinin yolunu açacak çalışmalara derhal son verilmelidir. Bu çalışmaların yasalaşması Demokratik Hukuk düzenimize ve İnsan haklarına ağır darbeler indirebilir.

HSYK ya üye seçme yapısı 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile değiştirilmiş olmasına rağmen, yeni Anayasa çalışmalarında partilerin uzlaşması ile üye çoğunluğunun Meclis tarafından belirleneceği yönündeki düşünce son derece yanlıştır. Parlamenter sistem Denetleme –Dengeleme üzerine kuruludur. Bu düşüncenin yasalaşması, Yasamanın ve dolayısıyla yürütmenin yargı üzerinde vesayetine yol açacaktır ki bu durum sistemi ve rejimi son derece kötü noktalara götürebilir.

Adaletin tam ve eksiksiz sağlanması hukuk devletinin en temel görevidir. Vatandaşlarımızdan dava açtıkları sırada alınan Gider Avansı adı altındaki yüksek paralar,Yargıyı tabiri caiz ise Paralı hale getirmiştir. Para bulamayan birçok vatandaşımız dava açamamaktadır.’ Hak’ kın karşılığı akçeye dönmek üzeredir.

Yargının Kurucu unsuru olan Savunmanın yani toplumun sesi ve vekili olan Avukatların önündeki engeller kaldırılmalı, Hakim, Savcı ve Adliye çalışanlarımızın çalışma şartları iyileştirilerek gerekli ekonomik düzenlemeler yapılmalıdır.

Yaşadığımız Coğrafya üzerinde 100 yıllardır, Emperyalist, Sömürgeci ruhun hesapları bilinen bir gerçektir. Bu Coğrafyada, ‘Yalan Gerçeği, Masallar Hayatı’ yenmek üzeredir. Arap baharı, Yasemen Devrimleri gibi isimlerle gelen düşünsel dayatma ve aldatmaların Arap yarımadasını ve Ortadoğuyu nerelere götürdüğü, batılıların yeniden çizdikleri ülke haritaları ortadadır. Unutmayalım ki bu coğrafyada çıkacak bir savaş sonrası yakılan ağıtlar, İngilizce veya Fransızca değil, Türkçe, Kürtçe ve Arapça olacaktır.

Yeni adli yılda, sistemin Demokrasi yönünde evrilmesini, Yargımızın bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşturulmasını, Ülke barışı ve istikrarının korunarak, çatışma kültürü yerine uzlaşma kültürünün egemen olmasını diliyor. Başta halkımız olmak üzere, Tüm yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutluyor. Yeni Adli yılda, yargı içerisinde yer alan tüm aktörlere çalışmalarında başarılar diliyorum”