Yatırım programları görüşülüyor

Osman Canbaz başkanlığında Kasım ayı toplantılarının ikinci birleşimini gerçekleştiren İl Genel Meclisi gündemindeki İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2013 mali yılı yatırım programları ile Yapraklı İlçesi Ovacık köyü sınırlarında 21 afetzedeyi barındırmak üzere konut amaçlı hazırlanan uygulama imar planına ait  incelemelerini tamamlayan komisyonların raporlarını ayrı ayrı görüşerek karara bağladı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün  2013 mali yılı yatırım programına ait incelemesini tamamlayan Çevre ve Sağlık komisyonu raporu komisyon başkanı Avni Demircioğlu tarafından okundu. Demircioğlu idare tarafından sunulan programı komisyon olarak uygun bulduklarını ifade etti.  Görüşmelerin ardından yatırım programı için 15 bin TL ödenek aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün  2013 mali yılı yatırım programına ait incelemesini tamamlayan Araştırma ve Geliştirme komisyonu raporunun görüşen Meclise bilgi komisyon başkanı Ahmet Çelik tarafından verildi.

2005 yılında bugüne kültür ve turizm alanların yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler sunan  Çelik, yapılması gerekenleri de sıraladı.

Yatırım programı için 111 bin TL ödenek aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2013 mali yılı Yatırım programına ait incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunu komisyon başkanı Ali Doğan okudu. Doğan müdürlüğün talep ettiği yatırım programını uygun bulduklarını ifade ederken, müdürlüğe araç alımı yapılması gerektiğini söyledi.

Yatırım programına 190 bin TL ödenek oy birliğiyle aktarıldı.

Yapraklı İlçesi Ovacık köyü G32-A-22-B-4-D ve G32-A-22-C-1-A paftalarda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 21 afetzedeyi barındırmak üzere konut amaçlı hazırlanan uygulama imar planına ait  incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun komisyon başkanı Ali Doğan tarafından okunarak üyelerin bilgisine sunuldu.

Doğan, dosya üzerinde ve yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda uygulama imar planına uygun gördüklerini belirtti.

Komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.