Yarın akşam Miraç gecesi

Günün önemi nedeniyle Çankırı Müftüsü Aslan Türk yazılı bir açıklama yaptı. “Hicri Recep ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece yani 28 Haziran Salı akşamı Mîrac Gecesi” dir diyen Türk, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Mîrac olayı iki bölümden oluşur.

I. bölüm: Bu Mukaddes Yolculuğun Mekke-i Mükerreme’den, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya kadar olan bölümüne İSRA denir.

II. bölüm:  Kudüs’ten (Mescid-i Aksa) itibaren devan eden bölümüne de MÎRAC denir.

I.  bölüm:Peygamber Efendimiz (SAV)’in Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye göç etmeden bir buçuk yıl önce bir gece (Recep Ayının 27.Gecesi) Cebrail (AS) Peygamberimize gelerek Allah’ü -Tealanın Mülakatını ve bu güzel yolculuğun kendisi ile beraber yapılacağı müjdesini getirdi.Cebrail (AS) Peygamberimiz ile birlikte Kabe’den kalkıp, Mescid-i Aksa’ya, Cenab-ı Hakkın kudretiyle Burak isminde bir binitle ulaştılar. Diğer bir ifadeyle Allh’u Teala kulu ve elçisi olan Hz. Muhammed’i (SAV) Kabe’den alıp Mescid-i Aksa’ya yürüttü. İşte bu yürüyüşe Kur’an lisanıyla İSRA denir. İsra sözlükte gece yürüyüşü demektir. Rasül-ü Ekrem’in bu mucizevi yürüyüşü bir gece içinde meydana geldiği için İSRA denilmiştir. Bu bölüm Miraç olayının birinci bölümüdür.

II. bölüm ise şöyledir; Mescid-i Aksa’dan Cebrail (AS) ile Peygamber Efendimiz birlikte göklere yükselip, ilahi tecelliye mazhar olup, Allah’ü Teala ile mülakat yapıldıktan sonra evine dönmesidir. Buna Mîrac denir. MÎRAC’ın manası yükselmek, yüksek bir yere çıkmak demektir. Peygamber Efendimiz (SAV) ‘de Allah’ü Teala ‘nın özel davetine mazhar olup, zaman ve mekanın kayda alamayacağı bir mucize O’nun zatında tezahür etmiştir. Bu ilahi yolculuğun mucize oluş yönü Peygamberimizin (SAV) bedeniyle bu mülakata ulaşmasıdır. Bu güzel yolculuk çok çeşitli hikmetlerle doludur.

Takdir edilir ki büyük bir ziyaret olayı gerçekleşmiştir. Mîrac olayında Peygamber (SAV)’e büyük ikramlar yapılmış ve mucizeler gerçekleşmiştir. Mîrac’ta ziyaret edilen Allah’ü Teala’dır. Ziyaretle müşerref olan Hz.Muhammed (SAV)’dir. İşte büyükler büyüğü olan Allah’ü Teala ziyaret edilince bu büyük olan yaratanın makamından ayrılan Hz. Muhammed (SAV)’e ve O’nun ümmetine büyük ikramlar yapılmıştır. Konu edilen ikramları şöyle sıralayabiliriz.

1-   Bu özel mülakatta Peygamberimize Bakara süresinin son ayetleri indirilmiştir. Bu ayetlerde dinin öğrenilmesi, anlaşılması , yaşanması zor değil, gayet kolay ve Cenab-ı Hakk’ın yarattığı kullarının kusurlarını affetmesinin mümkün olacağı bize adeta müjdelenmiştir.

2-   Beş vakit Namaz farz kılınmıştır. Namaz MÎRAC olayının en büyük hediyelerinden birisidir. Mü’minler günde beş vakit Allah’u Teala tarafından belirli vakitlerde kabul edilirler. Böylece beş vakit namaz Mü’minlerin adeta Mîraç’ıdır. Allah-a Yükselme merdivenidir.

“Allah bir’dir.    Hz.Muhammed   (SAV) Allah’ın Kulu ve Elçisidir.” Diyen bu inanç üzere ölenler Cennet’e gireceklerdir.

İşte bu hediyelerle Mîrac’ tan dönen Peygamberimizi bu Mîraç gecesinde hatırlamak, O’na çokça Salat-ü Selam okumak tabii vazifelerimizden birisidir. Bu gecede yapacağımız önemli işlerimizden birisi de zamanında kılmadığımız namazları kaza etmek ve Kur’an okumaktır.

Bu ulvi geceden istifade edebilmek için bütün insanlarla barışık olmak, dargın olmamak gereklidir. Ayrıca bu gecede fakirler ve yoksullar, hastalar ziyaret edilmeli, ihtiyaçları giderilmelidir. Büyüklerin elleri öpülmeli, saygıyla anılmalıdır. Millet olarak diğer bir vazifemizde devletimiz ve milletimiz için hatta bütün insanlık için hayır dualar etmektir.

Bu değerli Mîraç Gecesi’nin ülkemizin birlik ve dirliğine, mukaddes değerlerimizin ebediyen var olmasına, özellikle Çankırı Halkımızın Huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Allah-ü Teala’dan temenni eder. il Müftüsü olarak şahsım ve personelim adına Mîraç Kandilinizi tebrik eder, selam, saygı ve sevgilerimi sunarım”