Yapı denetiminde yeni dönem

Vali Özcan, “Zoru başarırız, imkansız biraz zaman alır”

Valimiz Vahdettin Özcan Başkanlığında Yapı Denetimi Toplantısı Valilik Birlik Salonunda saat 10.00’da yapıldı.

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Müdürü Bülent Yeğin, Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Ali Aşkın ve Yapı Denetim Komisyonu Üyeleri, Belediye Başkanları, Yapı Denetim Firmaları, İmar ve Yapı Denetiminde görevli mimar, mühendis ve teknik personel katıldı.

Valimiz Vahdettin Özcan, toplantının açılış konuşmasında; “Ekim ayında Van’da meydana gelen deprem afeti Türkiye’nin gündeminde olan yapı denetimi ve yapıların kalitesi konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Çankırı’nın deprem bölgesinde olması, olası bir sıkıntıda kamu yöneticileri olarak bizlerin yapı stokumuzun ne olduğunu bilmemizi gerektirmektedir.

Ben merkezi idarenin taşra temsilcisiyim. Sayın Başbakanımızın da dediği gibi bir vatandaşımızın kaybı onlarca binanın yıkılmasına değer. Bu nedenle yapı denetimi bu işin en önemli aktörü. Yeni bir teşkilatlanma oluşturuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı yeni bir Müdürlük kuruldu. Bu müdürlüğümüz bünyesinde Yapı Denetim Komisyonu oluşturuldu, artık bu doğrultuda denetim işleri devam edecek” dedi.

Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Vali Özcan, Belediye sınırları içerisinde belediyeler, il sınırları içerisinde İl Özel İdareleri ile birlikte Yapı Denetim Firmaları kaliteli yapı üretilmesi için hep birlikte çalışacaklar.

Vali Özcan, “Mayıs ayında İl Özel İdareleri ve Belediyeler teftiş edilecek, encümen kararlarının uygulanıp uygulanmadığı incelenecek, yapı denetim kuruluşları mevzuat gereği denetlenecek, sadece ruhsatlanma konusu merkezden yapılacak. İmarla ilgili konuda herkes hesabını verecek, dikkatli olup, işbirliği içinde çalışalım. Yasaların uygulanması, hayata geçmesi önemli, günlük önlem ve söylemlerle yapılacak bir iş değil, kaliteli yapı üretmek ve üretilmesini sağlamak gerekiyor. Bu nedenle herkes elini taşın altına koyacak. Kanunun verdiği yetki ve sorumlulukları herkes yerine getirecek. Hepinizin çok önemli olan bu konuya gereken hassasiyeti göstermenizi bekliyor, katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik Müdürü Bülent Yeğin, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar ile ilgili Yönetmelik hakkında katılımcılara bir sunum yaptı.  Müdür Yeğin, Çankırı’da üç adet yapı denetim kuruluşunun olduğunu ve bu kuruluşları denetleyecek Yapı Denetim Komisyonunun 5 asil, 5 yedek üyeden oluşturulduğunu ifade etti.

Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Ali Aşkın, 81 ilde uygulamaya başlanılan Yapı Denetim Kuruluşlarının denetimi, şantiyelerin, laboratuarların, hak edişlerin, hazır beton üreticilerinin Yapı Denetim Komisyonunca denetleneceğini, uygun olmayan işlemlerin cezai müeyyidelerinin de komisyon tarafından verileceğini belirtti.

Sorunların ve yapılan işlemlerin karşılıklı fikir alışverişi yapılması ile devam eden toplantı da Mimar Seçil Çivitçioğlu, yapı denetiminin deprem ile eş tutulmaması gerektiğini, yapı denetiminin konfor, estetik unsurlar ve projelerin denetimi olduğunu ifade etti.

Yapı denetimini vatandaşlara anlatmakta zorlandıklarını, yasaları hatasız uygulama, tavizsiz ve doğru iş yapmak için çaba gösterdiklerini, attıkları imzanın arkasında durmaları gerektiğini, mimar ve mühendisin dışında başka elin değdiği her binanın yerle bir olduğunu gördüklerini belirten Çivitçioğlu, yapı denetim kuruluşlarının yetkilerinin sınırlı olduğunu, başarılı ve güçlü bir idare ile birlikte çalıştıklarında başarıya ulaşılacağını söyledi.

Şehir planlarının elden geçirilmesi, zemini kötü olan alanların imara açılmamasını, kötü zeminlere yüksek katlar verilmemesini de söyleyen Çivitçioğlu, şantiye şefliği ve iş güvenliğinin önemine de değindi.

“Sizlerin desteği ile iyi bir denetim yapmak istiyoruz Sayın Valim, teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Belediye Başkanlarının sorularını da cevaplayıp yol gösteren Vali Özcan, “200 metrekarenin altındaki binaların denetiminin yapı denetim komisyonu dışında bırakıldığını, ancak bunların denetiminin de belediyeler tarafından yapılacağını, seçilmiş veya atanmış olmak işin kalitesi açısından önemli değil, önemli olan Türkiye’de yeni bir çığır açılması, konforlu, kaliteli yapılar sunulması. Bu toplantıda sorunları, çözüm yollarını ortaya koyduk. Belediyelerimiz sözleşmeli mimar, mühendis çalıştırabilirler ya da hizmet satın alabilirler, komşu belediyelerden de yardım alabilirsiniz. Hepimiz işimizi iyi ve kaliteli yaparsak işler yürüyecek. Yetkimizi bilirsek, sorumluluğumuzu da biliriz” dedi.

Sorunları olduğunda kendilerine yardımcı olacağını belirten Vali Özcan, “Zoru başarırız, imkansız biraz zaman alır” diyerek toplantıyı kapattı.

 

Yazarlarımız Hakkında