Vergi haftasını kutluyoruz

Bu sene 24. kutlanacak olan geleneksel “Vergi Haftası” nedeniyle Çanırı Defterdarı Durmuş Kuşak yazılı bir açıklama yaptı. Kuşak açıklamasında şunları dile getirdi: “Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, vergiye yönelik olarak ödeme alışkanlığının sağlanması, İdaremiz ile mükelleflerimiz arasındaki ilişkileri daha sağlıklı ve düzenli hale getirebilmek amacıyla 1990 yılından bu yana kutlanmakta olan “Vergi Haftası” nın  24. ncüsü  bu yıl 25 Şubat – 03 Mart 2013 tarihleri arasında ülke genelinde ve ilimizde çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, mükellef odaklı, vergilerin verimli ve adaletli bir şekilde alınması ve mükellefler arasında rekabet eşitliğini sağlamak için son yıllarda kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkin çalışmalar başlatılmıştır.

Kayıt dışı, hiç belgeye bağlanmayan yada gerçeği yansıtmayan belgelerle yapılan işlemlerden dolayı ekonomik olayın devletten tamamen gizlenmesi yani kayıtlı ekonominin dışına çıkılmasıdır.

Bu çerçevede, bilinçli olarak kayıt dışına çıkarılan işlemler ve bu işlemler dolayısıyla meydana gelen vergi kayıp ve kaçağı önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bakanlığımızca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele strateji eylem planı oluşturulmuş olup, bu plan çerçevesinde kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınarak vergi toplanması için etkin mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

Vergi haftası kutlamaları çerçevesinde; İlimiz Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden ilk beşe girenler Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı hediye kitleri ve Defterdarlığımızca hazırlanan Teşekkür Belgeleri ile ödüllendirilecektir.

Vergi bilincinin tüm kesimlere yaygınlaştırılması amacıyla  ilk ve ortaokul öğrencilerine Vergi Dairesi tanıtılacak, vergi sloganları ve vergi konulu kısa mesajlar ile kamuoyu bilinçlendirilecektir.

Vergi Mükelleflerimiz ve Meslek Odaları ziyaret edilerek vergi idaresi ile ilgili sorunları paylaşılacaktır.

Ayrıca, ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrencilere Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca gönderilen hediyeler verilecektir.

Çankırı Defterdarlığı olarak ‘Vergi Haftası’ münasebetiyle vergi ödevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getiren mükelleflerimize teşekkür eder, vergi haftasının ilimize ve ülkemize faydalı olmasını dilerim”