Vali Uzun, “Huzuru sağlamak temel hedefimizdir”

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 166. yıl dönümü nedeniyle dün tören düzenlendi. Anıt alanına çelenklerin konulması ile başlayan tören 100. Yıl Kültür Merkezi’nde yapılan programla de­vam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun­ması ile başlayan program da gelen konuklara Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan sine­vizyon gösterisi izlettirildi.

Türk Polis Teşkilatının 166. kuruluş yıl dönü­mü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde 100. Yıl Kültür Merkezi’nde yapılan programın açılış konuşmasını Emniyet Müdürü Osman Zoroğlu yaptı.

“Çankırı Polisi olarak halk için emniyet, adalet için hizmet” düşüncesiyle klasik güvenlik yakla­şımları yerine bireysel özgürlük alanlarını daralt­mayacak ve aynı zamanda da kamu düzenini sağlayacak etkili, çağdaş ve bilimsel yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamak hedefimizdir” diyen Zoroğlu, “Geçen yıldaki konuşmamda be­lirttiğim gibi, vatandaşımıza kaliteli hizmet verebil­mek amacıyla il merkezi ve ilçelerimizde bulunan polis merkezlerimiz elden geçirilerek iyileştirilmiş­tir.

Çankırı ilimizin günlük huzur ortamının bozul­maması için personelimizle birlikte yeni fikirler ve görev anlayışı çerçevesinde suç ve suçlular­la mücadele edebilmek, meydana gelmiş suçları çözebilmek ve daha suç oluşmadan önleyebil­mek amacı ile MOBESE olarak adlandırılan Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kurulmuş ve 2011 yılı Ocak ayında faaliyete geçirilmiştir” dedi

“Teşkilatımızın trafik hizmetlerine yönelik ça­lışmalarından kısaca bilgi vermek istiyorum” di­yen Zoroğlu, “ Trafik alanında Emniyet Genel Mü­dürlüğü verilerine göre 2010 yılı içerisinde ölümlü kazalarda ve ölü sayılarında %8-%9 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir. Bu rakamları Çankırı İlinde değerlendirdiğimizde 2010 yılında ölümlü kazalarda %74, ölü sayısında %81, yaralı sayısında %9 azalma olduğu görülmüştür. Kaza ve ölü sayısının azalmasının sebebini, bölünmüş yol yapımına, personelimizin eğitilmesine ve bu eğitim neticesinin denetimlere yansımasına aynı zamanda vatandaşlarımızın bu denetimleri be­nimseyerek böylece daha dikkatli ve özenli olma­larına bağlayabiliriz” dedi.

Zoroğlu konuşmasının devamında, “Temsil ettiğim Emniyet Teşkilatında tüm personelimizin kentimizde bulunmasının tek gayesi, Çankırı hal­kına hak ettiği standartlarda hizmet sunmaktır. Kurum olarak bu çalışmaları ekip ruhu içerisinde yapmaktayız, ancak bu hizmetlerimizi vatanda­şımızın destekleriyle yürütmekteyiz. Bu nedenle sizlerle iletişim kurmaya büyük önem vermekte­yiz. Çankırımızın huzurlu olmasında vatandaş­larımızın Devlete Bağlılığı, Kanunlara saygısı ve Teşkilatımıza verdiği desteğin payı büyüktür. Bu sebeple sizlere Şükranlarımı Arz ediyorum” dedi

“Emniyet ve asayişin, huzur ve güvenin tesis ve devamı için gece – gündüz demeden her gün 24 saat vatandaşımızın hizmetinde bulunan siz değerli emniyet mensuplarımızın bu bayram gü­nünü kutluyorum” diyerek sözlerine başlayan Vali Şemsettin Uzun, “Hedefimiz, evde, sokakta, iş yerinde, tarlada nerede olursak olalım, kendimi­zin tam bir güven ortamında bulunduğumuz hissi­ni duymamızı sağlamaktır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde emniyet güçlerimiz ilimizde başarılı çalışmalar yapmıştır. Emniyet güçlerimiz, başarılarının altında sizlerin onlara verdiğiniz ve vereceğiniz desteğin ve gerektiğin­de göstereceğiniz işbirliğinin çok önemli olduğu­na inanmaktadır

Emniyet güçlerimiz, kanunların kendilerine verdiği yetki, görev ve sorumlulukları yerine geti­rirken, herkese eşit davranmaya, hukukun üstün­lüğü prensibine uymaya, insan haklarına ve temel hak ve hürriyetlerin korunmasına azami gayret göstermektedir” dedi.

Emniyet personeline de seslenen Vali Uzun, “Görev yaparken önceliğiniz, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bölünmez bütünlüğü ve ulusumuzun birlik ve beraberliğini korumaktır. Teşkilat;bu gö­revi geçmiş 166. yılda başarı ile yerine getirmiştir. Gelecekte de aynı başarılı çalışmayı yapacağına yürekten inanıyoruz.

Mülki ve Adli makamlarla uyum ve işbirliği içe­risinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının sizlere verdiği görev ve yetkiyi tam bir tarafsızlık içinde uygulamak zorunda olduğunuzu asla göz ardı et­memelisiniz.

Bizim hizmet anlayışımız da; her zaman insa­nın mutluluğu ve huzurunu sağlamak temel hede­fimiz olmuştur.

Vatandaşımızın, sizlerden beklediği, ihtiyaç duyduğu anda devletimizin şefkatini, adaletini, hoşgörüsünü, tarafsızlığını sizin şahsınızda gör­mesi ve hissetmesidir. Bunu asla esirgemeyiniz.

İnsana yüce bir değer olarak her zaman önem veriniz. İnsanla, bireyle – devlet arasında yerine getirmekte olduğunuz köprü vazifesini, Türk po­lisine yakışır bir ağırbaşlılık, hoşgörü ama kamu düzeninin gerektirdiğinde kanunlarımızın size verdiği yetkiyi eksiksiz kullanarak yerine getir­mekten çekinmeyiniz.

İlin Valisi olarak bizim ve Türkiye Cumhuriye­tinin birer yurttaşı olarak tüm Çankırılıların sizler­den beklentimiz budur.” dedi

Konuşmaların ardından Türk Polis Teşkilatının 166. kurul yıl dönümü nedeniyle yapılan çalışma yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Karatekin Üniversitesi ve Devlet Hastanesi işbirliği ile Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı 13 lise ve dengi okulda toplam 1120 öğren­ciye “intihara teşebbüs, okul içi ve okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklar” konulu dü­zenlene konferansta emeği geçen Karatekin Üni­versitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hakkı Kalaycı ve Devlet Hastanesi’nde görevli psikolog Arif Ercoşkun’na plaketlerini Vali Şemsettin Uzun verdi.

İl genelinde yaşanan intihar olaylarına de­ğinen Vali Uzun, “Hemen hemen hergün birkaç intihar vakası yaşanıyor. Şükürler olsun bunlar ölümle sonuçlanmadı şuana kadar. Gençlerimiz neden böyle bir şeye kalkışıyor, o zamanki dav­ranış hali nedir bilemiyoruz. Ama yapılan çalışma ile bu olumsuzluğun önüne geçmeye çalışılıyor.” Dedi.

Lise ve dengi okullar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren Ha­lime Saliha Eliçabuk, Hülya Karaman ve İpek Durlanık’a ödüllerini Garnizon Komutan vekili J. Albay İsmail Duvan, Şiir yarışmasında dereceye giren Mehmet Kömürcü, Semanur Kılıç ve Bu­rakcan Çevik’e ödüllerini Belediye Başkanı İrfan Dinç verdi. Polis Haftası nedeniyle yapılan halı­saha turnuvasında dereceye giren Sosyal hiz­metler Spor, Trafik Spor ve Panzer 18’e ödüllerini ise Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin verdi.