Üretimde Türk-Japon ortaklığı

1909 yılından bu yana faaliyet gösteren Japonya’nın ilk yerli lastik üretim üreticisi olan dünya devi lastik firması Sumitomo Rubber In­dustries, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın katkılarıyla ortaklık kurduğu Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik A.Ş ile birlikte Çankırı’da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde ve 2 bin kişi­ye istihdam sağlayacak bir yatırım yapacak.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından düzenlenen basın toplantısında; yüz­de 80’i Japon Sumitomo Rubber Industries, yüz­de 20’si Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik A.Ş. (AKO) tarafından gerçekleştirilen iş ortaklığı çer­çevesinde yaklaşık 500 milyon dolar değerinde bir yatırımla Çankırı’ya üretim tesisi kurulacak.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yanı sıra, Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, Sumitomo Rubber Industries Başkan ve CEO’su Ikuji Ikeda, Abdülkadir Özcan A.Ş. Yönetim Ku­rulu Başkanı Mustafa Özcan’ın katılımı ile ger­çekleşen toplantıda, Çankırı’ya kurulacak tesisin Temmuz 2015’te üretime geçeceği ifade edildi. Ana faaliyet konusu binek otomobilleri için radyal lastik üretim ve satışı ve kamyonet lastikleri üreti­mi olacak tesisin, 2019 yılı sonuna dek günde 30 bin lastik kapasitesine ulaşması ve yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması planlanıyor.

TÜRKİYE STRATEJİK BİR ÜS

Ankara’da Rixos Otel’de düzenlenen basın top­lantısında Sumitomo Rubber Industries Başkan ve CEO’su Ikuji Ikeda ile AKO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, iki şirket arasında yapı­lan ortaklığın protokolünü imzalarken, Başbakan­lık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, Sumitomo Rubber ile Ajans olarak ilk günden bu zamana 20 aylık bir süreçte çalışmalarda bulunduklarını be­lirtti. Aycı, “Bu yatırım, oluşturacağı istihdam ve ihracatımıza yapacağı pozitif etkiler nedeni ile bi­zim için büyük bir önem arz etmektedir. Ülkemiz; bu yatırım ile Sumitomo Rubber gibi bir dünya de­vinin daha, özellikle gelişen pazarlar Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya ile Avrupa pazarlarına yö­nelik stratejik üssü olarak konumlanmıştır. Geçti­ğimiz aylarda Japon finans kuruluşları ile birlikte Başbakanlık Yatırım Ajansı olarak duyurularda bulunmuştuk. İki ülke arasında yatırım anlamında önemli hareketlenmeler beklemekteyiz. Ülkemize böyle bir yatırımı kazandırmış olmaktan dolayı gururluyuz. Teşvik paketine gelen eleştiriler er­ken. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’nin Japonya’dan çektiği toplam yatırım 750 milyon dolarken, son 2 yıllık dönemde Japonya’dan 800 milyon doları aşkın yatırım geldi. Yalnız Japonya’dan değil, di­ğer coğrafyalardan da önemli yatırımlar gelecek, onlar cebimizde. Dozerleri kapıda görünce, yatı­rım kararları olgunlaştıkça paylaşacağız. Sadece küçük değil, küçük, büyük, orta ölçekli birçok yatı­rımı ülkemize kazandıracağız” dedi.

516 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM

Bu yatırımda en büyük katkının Başbakan Re­cep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’dan geldiğini ifade eden AKO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, “AKO Grubu Türkiye’de 1970 yıllarından bu yana otomotiv sek­töründe satış ve pazarlama gerçekleştiren, hem üretim hem yurtdışından ithalat yapıp Türkiye’de pazarlamasını yapan bir gruptur. Bu yatırım or­taklığında yapılacak üretimin yüzde 80’i ihracat, yüzde 20’si iç pazarda yapılacaktır. İç pazarda yapılacak satışın yetkisi AKO’ya aittir. Kurulacak fabrikanın temeli 2013 yılının başlarında atılacak olup fabrikamız Çankırı’nın sanayi bölgesinde 1 milyon metrekare arsa üzerinde 500 bin metre kapalı alanda inşa edilecek. 516 milyon dolarlık yatırım yapılacak fabrikada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek ve fabrika en geç 2 yıl içinde üretime geçe­cek” diye konuştu.

Sumitomo Rubber Indust­ries Başkan ve CEO’su Ikuji Ikeda ise, Sumitomo Lastik Grubu olarak gelişen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya pazarlarında, 2011 ve 2020 seneleri arasında lastik satışlarında önemli bir büyüme kaydetmeyi ön­gördüklerini belirterek şun­ları söyledi:

“Lastiklerimizin hedef pazar­lara ve Avrupa’ya konumu ile öne çıkan Türkiye’den tedarik edilmesinin, tedarik süresi ve nakliye maliyet­leri açısından grubumuza büyük faydalar katacağına inanıyoruz. Buna ek olarak, Türkiye’de Japon otomobil üreticilerinin üretim faali­yetlerini artırmasını, ayrıca pazarda hem orijinal hem de yedek lastik satışlarında önemli düzeyde artış olma­sını bekliyoruz. Bu anlam­da Türkiye artık bizim için stratejik bir üstür. Yaklaşık iki yıllık bir süreçle, her aşa­mada Başbakanlık Yatırım Ajansı ile ilerlediğimiz bu projede katkılarından dola­yı başta Sayın İlker Aycı’ya ve emeği geçen tüm ekibe teşekkürü bir borç bilirim.”

Ikuji Ikeda, bir soru üzerine, “Yüzde 20’lik ülke içi satış kısmı, yüzde 80’lik ihracata yönelik şuanda bir düşün­cemiz var. Bizim Türkiye’ye yönelik herhangi bir pa­yamız yok şuanda, yüzde 10’luk bir pay öngörüyoruz. 2023’te yüzde 10’luk payı elde etmiş olabilirsek mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

İki firmanın örnek bir ortaklık yaptıklarını belirten Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Bir kere bu tarım çok doğru bir zamanda yapılıyor. Birçok ülkenin krizden kurtulma çabalarıyla boğuştuğu bir ortamda Türkiye’nin ekonomide tüm dünyaya verdiği çok önemli mesajların ve bir başarı hika­yesinin olduğu bir ortamda, yeni teşvik sistemi­nin açıklandığı bir ortamda bir yatırımı yapıyor olması son derece önemli. Doğru zemin: tabi ki birinci zemin Türkiye. Yatırım avcısı İlker Aycı’nın da bahsettiği gibi Türkiye dünyanın en güvenilir 13. yatırım yapılabilir ülkesi. Türkiye BM verile­rine göre geçen yıl 29. sırada olduğu dünyada en fazla yatırım yapılan ülke statüsünde 2011 yılı itibariyle 23. sıraya geldi. Türkiye bir güven, istikrar adasıdır. Gerek siyasi, gerek ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir bir büyümenin yaşandı­ğı bir ülke. Yüzde 3’lik büyümeden bile memnun olmadığımız, birçok ülkenin bırakın yüzde 3&’lük büyümeyi yüzde 1’lik büyümeyi bile hayal ede­mediği bir ortamda, böylesine güvenilir, böylesine siyasi ve ekonomik istikrarın olduğu bir ülkede bu yatırımın yapılıyor olması çok önemli. Sumitomo Rubber Industries’in ilk defa batıya açılan kapıları Türkiye. Türkiye’ye gelerek sadece Türkiye’ye de­ğil, sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde etrafında bulunan 56 ülkelik pazara girecekler. Dünya itha­latının yüzde 46’sı bu coğrafyada yapılıyor. Çan­kırı yer seçimi olarak son derece isabetli bir yer” dedi. Japonya ile her alanda işbirliğini geliştirme­ye kararlı olduklarını ifade eden Bakan Çağlayan, “Japon firmaların Türkiye’ye ilgisi giderek artıyor. Japonya ile serbest ticaret anlaşması başlatma müzakerelerimiz gündemde. Japonya ile işbirli­ğimizi her alanda artırmaya kararlıyız. Japonya ekonomisi içinde bulunduğu durgunluktan çıkış yolu olarak Türk ekonomisinin etrafında kenet­lenmeyi hedef olarak seçmiş. Avusturya şuanda Türkiye’ye karşı son derece yatırımlar konusun­da hassas ve duyarlı. Avusturya Türkiye yatırı­mında Hollanda’dan sonra ikinci sırada. Geçen yıl Avusturya Türkiye’ye yatırım yapan yabancılar arasında ilk sırada. Şimdi biz aynı çabayı Japon firmalarında göreceğiz. Şuana kadar 758 milyon dolarlık yatırım yapılması Türkiye-Japonya eko­nomisine baktığımız zaman çok önemli bir rakam olmamasına rağmen bugün üzerine eklenecek 516 milyon dolarlık bir yatırım ile artık milyar dolar seviyesine geçiyor. Japonya Türk yatırımları için­de çok yoğun pay olacak. Bu yatırım Çankırı’nın kaderini değiştirecek bir yatırım. Çankırı’nın nüfu­su 177 bin, 2 bin 500 kişi çalışacak, her çalışanın 4’er nüfusu olsa sadece bu fabrikada çalışanların oluşturduğu 10 bin kişilik bir istihdam katkısı ola­cak. 10 bin kişilik bir aile desteği olacağı bir ortam Çankırı açısından çok büyük öneme haiz” diye konuştu. Çağlayan, bir gazetecinin “516 milyon dolarlık eğer yeni teşvik sisteminin unsurları kul­lanılmasıydı ne kadarlık bir yatırım gerektirecekti” şeklindeki sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Çankırı bölgesel teşvikte 5. bölgede yer alıyor. Organize sanayi bölgesinde olduğu için gerek vergi gerekse SSK işveren payı açısından 6. bölge desteği alıyor. Çankırı Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak olan bu yatırım, yatırım in­dirimini yüzde 60 olarak değerlendirecek, SSK iş­veren payı açısından da 10 yıla kadar destek ala­cak. Bu son derece önemli bir destek. 2 bin 500 kişinin çalışacağını hesap ettiğimiz zaman önemli bir katkı sağlayacaktır. Büyük ölçekli yatırım oldu­ğu için faiz desteği olmayacak. Yatırım indiriminin yüzde 40’ının yatırım devam ederken kullanıla­cak olması çok ciddi bir avantaj getirecektir.”

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Türk-Japon ortaklığıyla Çankırı’ya yapılan yatırıma ilişkin, “Bu yatırım bölgeler arasında kalkınmışlık düzeyindeki dengesizliği giderecek bir yatırım” dedi. 1909 yılından bu yana faaliyet gösteren Japonya’nın ilk yerli lastik üretim üreticisi olan dünya devi lastik firması Sumitomo Rubber In­dustries, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın katkılarıyla ortaklık kurduğu Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik A.Ş ile birlikte Çankırı’da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde ve 2 bin kişi­ye istihdam sağlayacak bir yatırım yapacak.

Yapılacak yatırım öncesinde Ankara’da iki firma arasında yapılan ön protokol imza törenine Eko­nomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın yanı sıra, Baş­bakanlık Yatırım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, Sumitomo Rubber Industries Başkan ve CEO’su Ikuji Ikeda, Abdülkadir Özcan A.Ş. Yönetim Ku­rulu Başkanı Mustafa Özcan ve AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz katıldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, “Yaklaşık 1 yıldır Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için çalış­malar yürütüyoruz. Ben TBMM Sanayi ve Ener­ji Komisyonu üyesiyim. İlimize yatırım amacıyla bu komisyona girdim. Çünkü Çankırı’nın eksiği olan, Çankırı’yı kalkındıracak lokomotif sektör olan sanayi sektörüdür. Bununla ilgili eksik olan Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluş çalışmala­rına başladık. Yatırımcı arayışına girdik ve 60’ın üzerinde yatırımcıdan taahhüt aldık ve bunlardan en önemlisi olan Japon yatırımcıyı Çankırı’ya getirebilmek için elimizden gelini yapıyoruz. 516 milyon dolarlık bir yatırım ile 2 bin 500 kişilik bir istihdam sağlanacak. Bu yatırımın gerçekleşmesi halinde yan sanayileri olacak. Yedek parça temi­ni, nakliye gibi sanayi kuruluşlarının kurulması da gündeme gelecek. Bu yatırım Türkiye’deki en önemli yatırım, belki de dünyadaki sayılı ya­tırımlardan olacak. Bunu Çankırı’ya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz 2013 yılının başına katar OSB’nin kuruluş çalışmalarını, harita çalışmala­rını ve istimlak çalışmalarını gerçekleştirip Ocak ya da Şubat ayında hazır hale getirebileceğimizi düşünüyoruz. Mart ya da Nisan ayında temelini atmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Bu yatırımın bölgeler arasında kalkınmışlık düze­yindeki dengesizliği de gidereceğini ifade eden Filiz, “Bu yatırımın sadece Çankırı açısından de­ğil Türkiye açısından büyük önemi var. Bir defe bölgeler arasındaki kalkınmışlık düzeyindeki den­gesizliği giderecek. Bugüne kadar yatırımlar hem Ege’ye, Marmara’ya, batıya kaymıştı, İç Anadolu ve Orta Anadolu’da bulunan Çankırı gibi vilayetler ihmal edilmişti. Bu teşvik yasasındaki ana mak­sat bölgeler arasındaki dengesizliği gidermekti, bu yatırım denesizliği giderecek bir yatırımdır. Bu yatırım Türkiye’nin cari açığına katkı sağlayacak­tır” şeklinde konuştu.