Üniversite-sanayi işbirliği çalıştayı

Çankırı Valiliği, Çankırı Belediye Başkanlığı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü, KUZKA, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili bakanlıkların Çankırı’daki il müdürlükleri ve temsilcilerinin işbirliği ile 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Çankırı’da yapılacak olan ve Çankırı’nın kalkınması ve gelişimine katkı sağlamak üzere sanayi kuruluşları ve üniversite arasında işbirliği ortamını oluşturmak ve ortak projeler ile işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan “Çankırı’da Üniversite –Sanayi İşbirliği Çalıştayı” hazırlık çalışmaları devam ediyor. Gerçekleştirilen program dahilinde dün Meslek Yüksekokulu’nda bir hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rıza Gürbüz başkanlığında gerçekleştirilen hazırlık toplantısında 14 Şubat 2013 tarihinde yapılan toplantı sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Önümüzdeki süreçte yapılması gereken çalışmaların da ele alındığı hazırlık toplantısında çalışma grupları oluşturuldu ve görev alanları belirlendi.

Çalıştay giderleri için banka hesabının açılmasına karar verildiği toplantıda ayrıca, 13-15 Haziran tarihleri arasındaki “Çankırı’da Üniversite –Sanayi İşbirliği Çalıştayı”na Çankırı dışından  davet edilecek kişilerin ( TÜBİTAK -Teydeb, SANTEZ ve KOSGEB Projeleri hakkında bilgilendirme yapacak) belirlenmesi ele alındı.