Türk Ocağı boykota davet etti

Çankırı Türk Ocağı Yönetim Kurulu vatandaşları Fransız mallarını boykot etmeye davet etti.

“1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa Meclisi ve senatosunda görüşülerek kabul edilmesini; Çankırı Türk Ocağı Yönetim Kurulu olarak esefle kınıyoruz” diyen Türk Ocağı Yönetim Kurulu, “Şanlı tarihimizin hiçbir döneminde soykırım olmamış ve insanlığa mezalim yapılmamıştır.

Türk Milletini derinden yaralayan, Türk tarihini tek taraflı bilgilere dayanarak karalayan ve bu haksızlığa karşı kendini savunma hakkını elinden alan kanunun kabul edilmesi insan hak ve hukuki ile de bağdaşamaz.

Sözde Ermeni Soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören tek yanlı, haksız ve asılsız teklifin Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda ve senatosunda görüşülerek, kabul edilmesi tarihi bir hatadır.

Tarihte yaşanan olaylar bilimsel, tarafsız araştırmalarla ele alınmalıdır.

Kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koymakta sakınca görmeyen parlamentoların bu tür tasarrufları siyasi olduğu kadara hukuki ve ahlaki son derece sorunludur. Fransa’nın bu tutumu, çifte standardın bariz örneğidir.

21. yüzyılda bir Avrupa ülkesinin tarihteki yalanları cesaretle reddedenleri cezalandırmaya kalkması, bilim adına, ifade özgürlüğü, insan hak ve hürriyetleri adına son derece vahim, kaygı verici hatta utanç vericidir. Kendi tarihleriyle yüzleşemeyenlerin asılsız iddialar üzerinden Türk tarihine saldırmaları çok ciddi bir samimiyetsizlik göstergesidir.
Eğer Fransız Ulusal Meclisi tarihle ilgilenmek istiyorsa Afrika’da yaşananları, Ruanda’da, Cezayir’de gerçekleşen katliamları aydınlığa kavuşturmalıdır.

Fransa bu hatalı kararından biran önce vazgeçmeli ve büyük Türk Milletini zan altından kurtarmalıdır.

Aksi halde, tarih ve insanlık önünde ırkçı, ortaçağın karanlık düşüncesi tutumuyla hareket etmesi sonucu, çağın ne kadar gerisinde kalacağı ve gelecek nesillerce de lanetle anılacağını hatırlatırız.

Yüce Türk Milleti zamanı geldiğinde Fransa’ya gerekli cevabı er ya da geç verecektir.

 

Tüm Halkımızı Fransız mallarını kullanmama ve boykota davet ediyoruz” dedi

 

Yazarlarımız Hakkında