Dunlop

Türk Emekli-Sen 12 yaşında.

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk Emekli-Sen  Şube Başkanı Süleyman Yılmaz, “Emeklilerin sesini duyurmak, yaşadıkları zor, katlanması güç hayat şartlarını anlatmak, çare bulmak, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve emeklilerin sosyal güvenlik şemsiyesini büyütmek için çalışmalarda bulunmak üzere 19.10.1999 tarihinde Sendikamız kurulmuştur” dedi.

Sendikanın 12. yaşı nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, şunları dile getrdi: “İşçi ve Memur çalışanları haklarını almak, daha çok refah içinde yaşamak gayesiyle bir araya gelip sendikalar kurdukları gibi, Emekliler de bir araya gelip, birleşerek Türk Emekli-Seni kurmuşlardır.

Her bireyin maddi ve manevi varlığını korumak ve geliştirmek için siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda örgütlenme hakkı hem ulusal, hem de uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmıştır.

“Sendikal Haklar” ülkemizin taraf olduğu ve imzaladığı uluslararası anlaşmalarla ve AB yasaları ile “Herkes” için tanınmıştır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. maddesinde; “Herkesin çıkarlarını korumak için sendika kurma hakkı, ya da sendikaya üye olma hakkı vardır” denilmektedir.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin, Avrupa Sosyal Şartı; “sadece aktif olarak çalışanlar değil, aynı zamanda çalışmaya dayalı hakları kullanan kişilerde bu kavramın kapsamındadır” görüşündedir.

Bilindiği gibi Anayasa’nın90’ncı Maddesi’nde “Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz” denilmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile yapılan 87-98 ve 151 sayılı sözleşmelere göre, Emeklilerin de Sendika Kurma Hakkı vardır.

ILO ve Anayasamızın bu açık hükümlerine göre; çalışırken 11 hizmet kolunda sendikalı olanların, emekli olunca da sendikalı olmaları ve sendika üyeliklerinin devam etmesi gerekmektedir.

Emekliler maaş almaktadırlar, bu maaşı kadınlarda en az 20, erkeklerde 25 sene verdiğimiz hizmet ve ödediğimiz primlerin karşılığı olarak veriyorsunuz. Çalışanlara toplu sözleşme hakları var da emeklilere niye yok, biz maaşımız az, artırın, emeklileri sefalet ücretinden kurtarın diyemeyecek miyiz? Emeklilere taban aylığı getirin, intibak yasamızı çıkartın diyemeyecek miyiz? Tedavi masraflarımızın, ilâç masraflarımızın bedelinin tamamını devlet ödesin, bizlere yaşlı evleri, lokalleri açın diyemeyecek miyiz?

Bu hakları almanın, çıkarlarımızı korumanın demokratik yolu, sendika şemsiyesi altında mücadele etmektir.

Emekliler haklarını almak, daha fazla ezilmemek için sendika şemsiyesi altında birleşmektedirler.

Bunun için kanun çıkarılmasını beklemekteyiz. Kanunu çıkaracak olan hukukun üstünlüğünden, özgürlük ve demokrasiden bahseden hükümet, sivil toplum örgütlerinin, bu tür yapılanmalarını artık engellememeli.

Emekli sendikalarını kanunsuz, yasa dışı ilân etmeyi, kapatmayı değil, yeni Anayasa’da emeklilere de sendika kurma hakkı verilerek, bir an önce kanunumuzun çıkarılmasını Hükümetten bekliyoruz.

Türk emeklileri olarak; içinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik ve sosyal şartlara karşı, emeklilerimize yaşanabilir bir hayat yolunda, yasal mücadelemiz devam edecektir.

Her türlü ekonomik ve sosyal olumsuzluğa rağmen, sendikamızın kuruluşunun on ikinci yılında örgütlü mücadele için yasal haklarımızın tanınmasını talep ediyoruz.”