Taş Ocağı yetkilileri açıklama yaptı

Çankırı’nın Yanlar köyü sınırlarında özel bir şirket tarafından kurulan taş ocağına köylülerin verdiği tepkiye firma yetkililerinden yanıt verdi.
Firma İşletmecisi Fuat Atak, kurdukları tesislerin yasal olarak tüm izinlerini aldıklarını ifade ederek, son teknoloji olan kapalı sistemle çalıştıklarını anlattı.
Tesisin yerleşim yerine uzak olduğunu ifade eden Atak, “Ben aslen Çankırılıyım ve memleketime yatırım yapmak istedim. Buraya kimseyle kavga yapmak için gelmedim, aksine millete ekmek vermek için geldim. Bu anlamda köylülerin zarar görmemesi için tesisimi son sistem kurdum. Şayet tesisimden zarar gören köylü olursa, zararını sonuna kadar karşılarım” dedi.
Atak, köylüleri tesisin kurulmasını istemeyen bazı işadamlarının yanlış yönlendirdiğini kaydetti.
Madem Mühendisi Akın Kızmaz da tesisin açılmadan önce gerekli tüm izinlerinin alındığını ve tesiste en ufak kanunsuzluk bulunmadığını belirtti.
Tesiste 13 Çankırılı işçinin istihdam edildiğini ifade eden Kızmaz şunları kaydetti:
” Günümüzde artan inşaat sektörü ve yol ihaleleri buralarda kullanılan halk dilinde ve literatürde geçen adı ile Kalker madenine talebi arttırmaktadır.Bu talepler ışığında özel sektör olarak arama içine girmiş ve bahse konu bu alanda kaliteli ve ekonomik rezerv tespit edilmiştir.Bu tespitler ışığında Maden Ruhsatı müracaatında bulunulmuştur. Aşağıda belirtildiği üzere aşama aşama Kanunlar ve yönetmeliklere uyarak bu maden sahası işletmeye uygun hale getirilmiştir.
1-Maden sahasına müracaat yapılmış ve ilgili kurum olan MİGEM ( Maden İşleri Genel Müdürlüğü)bu müracaatı değerlendirmiş ve uygun bulmuştur.
2-Uygun bulunan bu sahaya İşletme Ruhsatı müracaatı için İlgili Mühendislerce ( Maden, Jeoloji, Çevre, Harita Mühendislerince) ortak proje yapılmış ve bu proje uygun bulunarak MİGEM den heyet gelmiş ve projeyi onaylamışlardır.
3-Uygun bulunan proje Başbakanlığa gönderilerek oradan da olur alınarak sahaya İşletme Ruhsatı verilmiştir.
4-Ruhsat sahasında çalışma yapılacak alanlar belirlenmiş ve bu alanlar ile alakalı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ÇED dosyası sunularak ÇED izni alınmıştır.Bu ÇED dosyası konusunda uzman en az 5 Mühendis tarafından hazırlanmıştır.
5-Maden Üretimi yapılacak alan Orman Arazisi olup Orman Bölge Müdürlüğü ne izin müracaatında bulunulmuştur.Bu izin onaylanıp Orman Genel Müdürlüğüne oradan da onaylanıp Başbakanlığa gönderilmiştir.En son Başbakanlık oluru ile bu sahanın Orman İzni de alınmıştır.
6-Daha sonra Çankırı İl Özel İdaresince bu sahaya İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
7-Bu alınan izinler toplanmış ve MİGEM e sunulmuş bunun neticesinde sahanın İşletme İzni alınmıştır.
8-İşletme İzni alınan bu sahada Emniyet İl Müdürlüğü ve Valiliğimizin onayı ile Patlatma İzni de alınmıştır.
Görüldüğü üzere en az 8 aşamadan geçerek çalışır hale gelen ve bu arada bir çok Kamu Kuruluşu tarafından görüşler alınarak hizmet vermeye çalışan bu işletme hakkında çıkan Kanunsuz ibaresi ne kadar gerçek dışı ve iyi niyet yoksunudur takdirlerinize sunuyoruz.Ayrıca bu saha Orman Arazisidir ve burayı orman arazisi yapan şirketimiz değil Devletimizdir.Kanunlarımız orman arazilerinde gerekli izinler alınarak madencilik faaliyetlerine izin vermektedir.
Maden ruhsatları geniş alanlar için alınabilir. Hatta yerleşim yerleri de maden ruhsatlarının içinde kalabilir. Bu sahada diğer tüm sahalar gibi İşletme Ruhsat Alanı değil İşletme İzin Alanı ( ocak alan ) değerlendirmeye alınmalıdır. Sahamızın ruhsat alanı 99.41 hektar iken işletme izin alanımız 8.1 hektar da kalmakta ve mesafeler kanuni sınırların çok dışında kalmaktadır. Maden İşletme izin alanı çevresinde sadece Yukarı Yanlar köyü mevcuttur. Üretim yapılan ocak alanı Yukarı Yanlar köyü yerleşim alanına 710 m mesafededir ve arada tepe mevcuttur. Ocak alanına yakın mesafede bir tane bile sera mevcut değildir.Yapılan haberde gösterilen seralar sahaya çok uzakta kalmakta olup Aşağıyanlar Köyüne ait seralardır. Var olan bahçelerde kanunun gerekli gördüğü mesafeler dışında kalmaktadır. Bu mesafeler 5995 sayılı değişiklik yapılmış maden kanununun 7. Maddesinin 13. Fıkrasında açıklanmıştır. Binalara 60m özel mülkiyete konu araziye 20 m mesafede ise mülk sahiplerinin iznine bağlıdır. Üretim yapılan ocak alanı Yukarı Yanlar köyü yerleşim alanına 710 m mesafededir En yakın bahçeler içinde kalan ve yazlık hobi bahçesi olarak kullanılan yere mesafesi 350metredir.
Saha da var olan Kırma-Eleme Tesisi de gördüğünüz üzere tamamen kapalı bir alan içerisinde bırakılmıştır.ÇED izni alır iken etmiş olduğumuz taahhüt çok üzerinde paralar harcayarak ve gerekli hassasiyetleri göstererek tesisimizi tamamen kapalı olarak yaptık.Çevreye minimum toz çıkmakta bunuda çalışan tesisimizde görmektesiniz.
Ruhsat alanı içerisinde üretim yapılacak alan toplamda 8.1 hektardır.Bu alan da üretim yapılırken patlatma ile ortaya çıkacak titreşim,ses ve toz hesapları ve alınacak önlemler mühendisler tarafından hesaplanmış ve bu hesaplamalar sonucunda insan ve çevreye zarar vermeyeceği kanaati hasıl olduğundan ilgili kurumlar tarafından izinler verilmiştir. Bu maden sahasında patlatma yapılan alanda köye giden yer altı suyu yoktur.Sahanın yakınında patlatma etki mesafesinden geçen su kuyusu ve akarsu yoktur. Varsa şikayetçiler bunları ispatla yükümlüdürler. Muhakkak ki faaliyet alanına en yakın bahçelerde var olan sulama kanalları ve kaçak kuyular mevcuttur. Ancak yapılan patlatmanın etki mesafesi bunlara çok uzak kalmaktadır.
Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız gereksiz ve anlamsız düşünce içerisinde birileri tarafından gaza getirilmektedirler.Oysaki şu anda faaliyette olan tesisimizin gördüğünüz üzere çevreye ve insan sağlığına hiçbir zararı yoktur.Ayrıca köylülerden bazıları kendi ifadeleri ile bunu söylemektedirler. Şöyle ki yaklaşık 40 gündür çalışmakta olan tesisin köylüler çalıştığının farkında değiller. Tarafımıza ocak ne zaman çalışacaktır diye sorular yöneltilmiştir.
işletmeci için değil, ilimiz için çok karlı olan bu tesiste 13 kişi çalışmakta ve çalışanların tamamı Çankırılı insanımızdır/Tesisimizin yakın olması nedeni ile sadece nakliyeden Kamunun cebine yıllık 3 milyon TL gibi bir kaynak kalmaktadır.Bu tesisimiz İl merkezine 10 km olup en yakın tesisler 30 ile 70 km arasında değişmektedir.Bu da sahanın Kamu yararına katkı sağladığını göstermektedir.Ayrıca sahamız ve firmamız hakkında basın yada toplum düzeyinde karalama ifadeleri kullanan kişiler ile kanun karşısında mücadelemize devam edeceğimizi belirtir, Eğer işletmemiz çalışır iken Çevre ve İnsan sağlığını tehlikeye atacak bir durum olursa Kanunlar nezdinde hesap vermeye açık olduğumuzu bildiririz”