Dunlop
featured

“Tarihi belgeler büyük önem arz ediyor”

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın işbirliği ile düzenlenen “100. Yılında 1. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları” konulu II. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu tamamlandı.
Çankırı Koç otelde gerçekleştirilen ve 2 gün süren “100. Yılında 1. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları” konulu II. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu sonrasında sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinin açıklandığı toplantını açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Şahmurat Arık, gerçekleştirilen sempozyumun önemine değinerek tarihi belgelerin hem şimdiki hem de gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.
1. Dünya Savaşı’nda yaşanılanların gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir konu olduğunu dile getiren Doç Dr. Nazım Elmas ise “Har edebiyatı konusunda çalışılacak çok şey var ve savaş edebiyatı bizlere gösteriyor ki bizlerin ve gençlerin bu konuda çıkaracağı çok ders var” dedi.
Harp edebiyatı içinde çalışılacak çok konunun olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ömer Çakır ise, “Çok konu olmasına rağmen maalesef ilgi yok. Biz bu nedenle geçen sene ilk defa Türk Harp Edebiyatı konulu bir sempozyum gerçekleştirdik. Bu sempozyumun kitabını da çıkartıyoruz. Bu gerçekten tarihi bir belgedir” dedi. Yapılan kısa konuşmaların ardından ise Doç. Dr. Abdullah Şengül “100. Yılında 1. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları” konulu II. Uluslararası Türkiyat Sempozyumunun sonuç bildirgesini okudu.
Şengül okuduğu sonuç bildirgesinde, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ile Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle “100. Yılında I. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları” konulu II. Uluslar arası Türkiyat Sempozyumu 31- Ekim 2 Kasım 2014 tarihleri arasında Çankırı’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Mısır, Rusya, Yemen, Afganistan ve Sırbistan’dan 8; Türkiye’den 21 üniversiteden 33 bilim insanı katılmıştır. Sempozyuma katılan bilim insanlarının çalışma alanları ağırlıklı olarak edebiyat olmak üzere tarih ve sosyolojidir. Böylece iki gün boyunca multidisipliner bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumda I. Dünya Savaşı’nın değişik edebi türlerde yansımaları ile ilgili otuz sekiz tebliğ sunulmuştur. Bunlar hikaye ve roman türünde on dört, şiir türünde on, sözlü edebiyat alanında üç, hatırat ve günlük türünde üç, tiyatro türünde iki, efsane-menkıbe türünde iki, mektup türünde bir tebliğ şeklinde sıralanabilir.
Sunulan bildiriler çerçevesinde I. Dünya Savaşı’nın şiir, hikaye ve roman türüne daha fazla yansıdığı görülmüştür. Diğer türler konusunda yeni araştırmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu sempozyum bir kere daha göstermiştir ki Türk edebiyatı aslında harp edebiyatı mahsulleri açısından zannedildiği gibi pek de fakir değildir. Ancak bu edebi malzemeler, harp edebiyatı açısından yaklaşacak araştırmacıların ilgisini beklemektedir.
Söz konusu sempozyum, konuya ilgi duyan araştırmacıların bir araya gelmesine imkan vermesinin yanında, bu çerçevede yapılacak yeni araştırmalara da dikkat çekmiştir.
I.Dünya Savaşı sırasında yaşanan olaylarla ilgili ulusal ve uluslar arası tezlere verilecek cevaplara, harp edebiyatı ürünlerinin önemli derecede kaynaklık edebileceği anlaşılmış; harp edebiyatı kaynakları, başta sinema olmak üzere sanatın diğer şubelerini de besleyecek nitelikte olduğu görülmüştür.
I.Dünya Savaşı’nın Türk edebiyatına yansımalarını tematik olarak ilk defa ele alan bu sempozyum vesilesiyle şunu da belirtmek gerekir ki, harp edebiyatı mahsulleri geçmişin acı tecrübelerini gelecek nesillerle aktararak tarihten ders çıkarmamın yanında, modern sanat ve bilimin imkanlarıyla barışa hizmet edecek malzeme olarak da değerlendirilebilir” dedi.
sempozyum son1 (3)