Dunlop

Taraftar ve yöneticiye hapis cezası geliyor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İl Spor Güvenlik Kurulu dün Vali Yardımcısı İbrahim Şahin’in başkanlığında Emniyet Müdürlüğü, Çankırı Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çankırı Futbol İl Temsilciliği ve Çankırı Belediyespor Kulübü gibi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Fenerbahçe Futbol Kulübü ile Süper Ligdeki bazı futbol takımlarının isimlerinin de karıştığı ve futbol kamuoyunun gündemini meşgul eden şike iddiaları dün toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu’nun da gündemindeydi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun maddelerinin görüşülerek değerlendirildiği toplantıda, saha iç ve dış güvenliği ile şike konusu tartışıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün sekretaryasını yürüttüğü İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında taraflar bazı önemli maddeleri görüşerek karara bağladı. Buna göre sahada görevlendirilecek özel güvenlik elemanları sayısı alt sınırı 15, üst sınır 45 olarak belirlendi. Taşkınlık yapan taraftara verilen cezalar yerine getirilecek ve herhangi bir esneklik sağlanmayacak. En küçük bir şike şüphesi dahi olsa takım küme düşürülecek.

Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik şöyle;

İKİNCİ BÖLÜM: ESAS HÜKÜMLER

MÜSABAKA GÜVENLİK AMİRİNİN GÖREV,

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 6- Müsabaka güvenlik amirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müsabakanın yapılacağı spor alanı ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek,

b) Özel güvenlik personelinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı durumlarda ve gerekli gördüğü hallerde saha içi ve tribün güvenliğini sağlamak amacıyla olayların meydana geldiği alanlara genel kolluk güçlerinin müdahale etmesini sağlamak,

c) Müsabakanın güvenliği ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileriyle koordinasyonu sağlamak,

d) Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğe ilişkin fiilleri işleyenleri tespit etmek, şartlar müsait olduğu takdirde şahısları müsabaka alanının dışına çıkarmak, mevcut şartlar ve kamu düzeni mülahazalarıyla anında dışarı çıkartılması uygun görülmeyen kişiler veya taraflar gruplarını her türlü kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik araçlarla tespit ettirmek ve eylemleri tanıkla veya diğer belgelerle delillendirerek haklarında yasal işlemler yapılmasını sağlamak,

e) Federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyonun güvenlik tedbirleriyle ilgili her türlü kurallarını uygulamak ve takip etmek,

f) Müsabaka öncesi ve sonrası gerekli gördüğü hallerde anonslar yaptırmak,

g) Spor tesisinde bulunan güvenlik kameralarının çalışması için gerekli tedbirleri aldırmak,

h) Güvenlik kamerası veya teknik donanım kurulamayan spor tesislerinin özelliğine göre gerekli önlemleri aldırmak,

i) Spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların spor alanına sokulmasını engelleyici tedbirleri almak ve bu afişlerin spor alanının yakın çevresine asılmasını engellemek.

SPOR KULÜPLERİNİN GÖREV,

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 9- Spor kulüplerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Seyircilerin spor alanlarına alınmasından önce bu alanlarda 5149 sayılı Kanunda belirtilen yasak maddelerin bulunup bulunmadığını özel güvenlik personeli marifetiyle kontrol etmek ve önlemini almak,

b) İl veya ilçe güvenlik kurulunca alınan karar doğrultusunda, yeterli sayıda özel güvenlik personeli bulundurmak,

c) Müsabaka güvenlik amirine, spor alanının tümüne hakim olacak bir noktada kontrol odası yapmak ve müsabaka güvenlik amirinin acil bilgileri alıp gerekli önlemleri almasını sağlamak amacıyla spor alanının içi ve dışındaki topluluğa anons yaptırabileceği teknik donanımlar ile uluslararası federasyonların belirtmiş olduğu kriterler de dikkate alınarak, spor alanının içi ve dışı da dahil olmak üzere tümünü görüntüleyebilme ve gerektiğinde fotoğraf alabilme özelliğine sahip kapalı devre kamera sistemini ve ilgili teknik personeli kontrol odasında çalışır ve hazır durumda bulundurmak,

d) Engelliler ve çocukların spor alanına giriş çıkışları ile müsabakayı seyredebilmeleri için gerekli tedbirleri almak,

e) Müsabaka alanında uluslararası federasyonların kriterleri doğrultusunda, yeterli sayıda sağlık elemanı, ambulans, itfaiye araç ve gereçleri bulundurmak, yangın söndürme tedbirlerini almak ve yetkililerin yerlerini tespit etmek,

f) Müsabaka için seyircilerin içeriye alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalan kişilerin ve seyircilerin her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesini önleyici tedbirleri almak,

g) Spor alanlarında seyircilere ayrılan koltukların numaralandırılması seyircilerin kendilerine ayrılan yerlere yönlendirilmesi amacıyla gerekli işaret ve yön gösterici levhaları oluşturmak,

h) Biletlerin satılacağı yerleri önceden belirlemek, belirlenen yerler dışında bilet satışı, spor tesisinin koltuk kapasitesinin üstünde bilet basımı, seyirci alınması veya biletsiz seyirci kabul edilmesini engellemek, belirlenen bilet bedelinin altında veya üstünde bilet satışı yapmamak, müsabaka süresince seyir alanlarına biletsiz seyirci girişini engellemek,

i) Spor alanlarında oluşabilecek acil durumlarda düzenli acil tahliye olanaklarını sağlamak, bu amaçla acil tahliye güzergahında ayakta ya da oturarak hiçbir surette seyirci bulundurmamak ve bu güzergah üzerinde acil çıkışı sağlayacak bir servis görevlisi bulundurmak,

j) Her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin spor alanında bulundurulması, satılması ve müsabaka alanına atılmasını önleyici tedbirleri almak,

k) Spor güvenlik kurulu kararı doğrultusunda müsabaka alanı ile seyir alanı arasına fiziki engelleri koymak veya kaldırmak,

l) Spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların müsabaka alanına sokulması ve asılmasını engellemek,

m) Spor alanlarında ev sahibi takım ile misafir takımın taraftarlarının seyir alanlarını belirlemek ve belirlenen seyir alanları arasında geçişi engellemek, ev sahibi takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fiziki koşulları ile misafir takımın seyircilerinin bulunduğu yerlerin fiziki koşullarının aynı olmasını sağlamak,

n) Yeterli sayıda taraftar temsilcilerini belirleyerek spor kulübünün bulunduğu yerdeki il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bildirmek,

o) Genel kolluk kuvvetlerince istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek,

p) Spor alanında seyircilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek sayı ve nitelikte büfe, tuvalet ve benzeri yaşam alanları oluşturmak ve bu alanlarda uluslararası federasyonun güvenlik kriterlerine uygun olarak dağıtılan veya satılan yiyecek ve içeceklerin servisinin, tehlikeli bir şekilde kullanılmayacak kağıt veya plastik ambalajlarda yapılmasını sağlamak, spor alanının zarara uğramaması için her türlü tedbiri almak,

r) Taraftar temsilcilerinin sorumlu oldukları seyir alanlarını belirlemek,

s) Müsabaka öncesinde tesis çevresinde genel kolluk kuvvetlerince yapılacak arama ve kontrolleri sağlamak amacıyla kullanılacak portatif bariyerleri temin etmek, kurmak ve kaldırmak; ayrıca kapı ve turnikelerde genel kolluk ve genel kolluk denetiminde özel güvenlik personelince yapılacak üst ve eşya aralarında kullanılacak metal arama detektörü ve X-RAY cihazı gibi mekanik ve elektronik cihazları temin etmek,

t) Müsabaka esnasında meydana gelen olaylara müdahale etmek için hazır kuvvet olarak bulunan genel kolluk personelinin bekleyebileceği odaları, televizyon ve tuvalet gibi şartları uygun olacak şekilde hazırlamak, itfaiye ve sağlık örgütleri gibi müsabakadaki güvenlik tedbirleri kapsamında görev alan kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde, onlar için de ayrı ek odalar yapmak,

u) Kontrol odasının yanında önemli olaylarda, gerektiğinde müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında; sağlık, itfaiye, kulüp temsilcileri, federasyon yetkilileri ve gerektiğinde uluslararası federasyon yetkililerinin de katılımıyla bir araya gelebilecekleri bir toplantı odası oluşturmak,

v) Müsabaka güvenlik amirinin özel güvenlik, sağlık ve itfaiye personeliyle irtibat kurabileceği telsiz sistemi ve cihazlarını temin edip, müsabaka öncesinde sağlam ve çalışır vaziyette ilgililere teslim etmek,

y) Müsabakanın yapılacağı tesis çevresinde, tesisin seyirci kapasitesine cevap verebilecek nitelikte otopark alanı düzenlemek.

Spor kulüpleri tarafından kurulacak teknik donanımlar, 1. futbol ligi ile tesis olarak fiziki yapısı uygun olan 2. ve 3. futbol liglerinde mücadele eden ev sahibi kulüplerce, bunlar dışındaki tüm spor branşlarında, spor tesisinin mülkiyetine veya kullanımına sahip bulunan kulüp, kurum ve kuruluşlar tarafından kurulur ve güvenlik önlemleri de bu kuruluşlarca sağlanır.

TARAFTAR TEMSİLCİLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 12 – Taraftar temsilcileri, müsabaka öncesinden müsabakanın sonuçlanmasına kadar sorumlu bulundukları seyir alanında; her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri cisimlerin kullanılmasının, ferdi veya toplu olarak, takımlar ile taraftarlarını söz veya hareketlerle aşağılayıcı veya tahrik edici nitelikte hakaret ve sövme, kötü söz veya sloganla çirkin tezahüratta bulunulmasının engellenmesine yönelik önlemlerin uygulanmasında güvenlik güçlerine yardımcı olmak zorundadırlar.