“Statü değişikliği adı altında ‘özelleştirmeye’ zemin oluşturuluyor”

Makina Kimya’da yapı ve statü değişikliği iddiasıyla hazırlanan kanun taslağının Çarşamba günü Meclis’e sunulmasına Memur-Sen tepki gösterdi.

Memur-Sen İl Temsilciliği Sekreteri Mustafa Nebioglu konuyla ilgili olarak, “Hazırlanan taslağa göre: Makina Kimya Endüstrisi Kurumu; Anonim Şirketi haline dönüştürülecek.

Şirket sermayesinin tamamı hazineden karşılanacak, ancak tüm kanunlardan ve denetim mekanizmalarından muaf tutulacak. Ayrıca devletin, kamudaki istihdam kanunlarının tamamı yok sayılarak, iş kanuna göre personel istihdam edilecek. Sanki bu kurumda şu anda iş kanunuyla çalışan 2900 işçi yokmuş gibi” dedi.

Savunma sanayimizin en önemli ve en eski kurumu olan, Makine Kimya’da yapılmak istenen bu düzenlemenin, telafisi mümkün olmayan zararlar açacağı kesin, 3-5 yıl sonra şu an ki mevcut sisteme geri dönüleceğini ön görebiliyoruz.

Statü değişikliği adı altında “özelleştirmeye” zemin oluşturuluyor” dedi.

“Yapılmak istenen işin görünen adı ‘Statü Değişikliği’ Ancak bizi özelleştirmeden daha ağır bir tablo beklemektedir” diyen Nebioğlu, “Makina Kimya hali hazırda dünyanın en iyi silahlarını ve mühimmatlarını üretebiliyorsa bu başarının temelinde mevcut çalışanların alın teri, bilgi birikimi, iş tecrübesi ve olağanüstü gayreti var.

Savunma sanayi alanında yetişmiş nitelikli teknik personeli görev alanı dışında başka bir kurumda çalışmaya zorlamak;  Kamu görevlisi için hak kaybı, devlet için ise nitelikli iş gücü kaybıyla sonuçlanacaktır” dedi

“Makina Kimya hali hazırda devletimizi yücelten ve milletimizin göğsünü kabartan itibarlı ve güçlü konumuna yüksek gayret ve devasa birikimle verim üreterek gelmiştir” diyen Nebioğlu, “İstediğimi çalıştırırım, istemediğimi gönderirim, nereye giderse gitsin, kim alıyorsa alsın” gibi bir zihniyet olmaz, olamaz.

2400 memur, 2900 işçi kardeşimiz bu kapıdan ekmek yiyor, karşılığında da canından can gidiyor.

Bunca yıllık hizmetin karşılığında hakları ve kazanımları ellerinden bu şekilde alınmamalıdır” dedi.

Nebioğlu son olarak ise, “Gelin bu yanlışın Meclisten geçmesine müsaade etmeyin.

Gelin hem çalışanlara hem de devlete olumsuz etkileri olacak bu taslağa karşı birlikte hareket edelim” dedi.