SP İl Başkanı’ndan ‘Kutlu Doğum’ açıklaması

Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Uzun, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Uzun açıklamasında şunları söyledi: “İnsanlığın kurtuluşu, peygamberimizin vasıflarını kuşanmakla mümkündür’

İnsanlığı, içinde bulunduğu karanlık dünyadan kurtarmak, onlara kılavuzluk yaparak yollarını aydınlatmak üzere ışıklar saçan bir kandil olarak seçilmiş ve vazifelendirilmiş olan sevgili Peygamberimizin (S.A.V) dünyaya teşriflerinin kutlanıldığı Kutlu Doğum Haftası’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

O’nun getirdiği mesaj, bir huzur ve mutluluk kaynağıdır.

Bütün Türkiye’de salonları ve stadyumları dolduran milletimizin Peygamber aşkı takdire şayandır. Aziz milletimiz, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir millettir.

Ancak bugün ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerindeki gelişmelere bakınca kendimizi sorgulamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum.

Evet, kutlamalar var. Coşku var. Peygamber sevgisi dalga dalga yayılıyor.  Ama bu yetmez.

Çünkü insanlık büyük bir buhranın eşiğindedir. Her türlü maddi ve manevi bunalımın sebebi insanlığın bu vasıfları unutmuş olmasıdır. Efendimiz bu üstün vasıflarıyla, Müslümanların ve Müslüman olmayanların nezdinde dahi büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bugünün insanı bu vasıfları iyi idrak edip kendilerine değişmez bir düstur edinmelidirler.

Kaos, kargaşa, kan ve gözyaşının  hakim olduğu dünyaya yeni bir soluk getirmek gerekmektedir. Yaşanabilir bir Türkiye ve Yeni bir dünya, gayretli insanların çalışmalarıyla kurulacaktır. Toplum olarak hepimize büyük görevler düşmektedir.

“İnsanlığın kurtuluşu, peygamberimizin vasıflarını kuşanmakla mümkündür” Sevgili Peygamberimizin vasıflarını kuşanmak ise O’nu gereği gibi tanımak ve onun gibi yaşamakla gerçekleşebilir.

Dünyada olan biten hadiselerin anlaşılması ve zulümlerin önlenmesi için, Müslümanların Yüce Peygamberimizi kendilerine rehber edinip, mutlaka birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerekmektedir.

14-20 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanacak olan Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin ana temasının, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi olarak belirlenmiş olması çok anlamlı ve yerinde olmuştur. Zira tarih boyunca ortak insanî bir değer olarak kabul edilen merhametin, hayatın her alanından hatta dünyamızdan çekilmeye başladığını, bu kıymetli duygudan boşalan yeri, şiddet, öfke ve zorbalık gibi asla tasvip edilemez olumsuz duyguların doldurduğunu görmek, üzücü, olduğu kadar düşündürücü bir durumdur.

Eğer bugün Peygamberimizin (sav) getirdiği mesaj tam olarak anlaşılmış olsaydı hiç bir yerde kan ve gözyaşı olmazdı.

Yer yüzüne huzur, sukûnet, barış ve esenlik hakim olurdu.

Bugün insanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan peygamber efendimizin kutlu doğumunun yeni bir yıldönümünü idrak ediyoruz. O bize; Allah’a iman edip O’nu sevmeyi, O’na bağlanarak iç barışı ve doğru yolu bulmayı, ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, herkesin ve her şeyin hakkını gözetmeyi, kimseyi incitmemeyi, iyilik yapmayı, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir”  dedi.