Sağlık Kuruluşlarına yeni personel takviyesi

İlimizdeki sağlık kuruluşlarına ait münhal kadrolar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış olup, bu kadrolar 27 Aralık 2012 tarihinde çekilecek olan 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile doldurulacak.

Konu hakkında bilgi veren Çankırı Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, “Buna göre verilen kadrolar içerisinde Çankırı Devlet Hastanesine 2 (iki) ve Çerkeş Devlet Hastanesine 2 (iki) olmak üzere toplam 4 (Dört) Uzman Hekim kadrosu verilmiştir. Bunlardan İlimize Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Çankırı Devlet Hastanesine, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Çerkeş Devlet Hastanesine kadro açılmış ve alt bölge tayini ile de Çankırı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği emrine Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı atanmıştır.

Ayrıca açılan kadrolar arasında Çankırı Devlet Hastanesine 4 (Dört), Ilgaz Devlet Hastanesi ve Kurşunlu İlçe Hastanesine 1 (Bir) ‘er Pratisyen Tabip kadrosu da verilmiştir. Hatırlanacağı üzere bir önceki dönemle  göreve başlayan Nefroloji ve Gastroenteroloji  Yandal Uzmanlık branşlarıyla birlikte İlimize Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kadrosunun açılmasıyla yandal branşları 3 (üç)’e yükselecektir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile İlimizde Çankırı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerine 25 (Yirmibeş) adet Hemşire ve 9 (dokuz) adet yardımcı sağlık personeli, İlimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü emrine 15 (onbeş adet) Ebe ve 15 (onbeş) adet yardımcı sağlık personeli ve İlimiz Sağlık Müdürlüğü emrine 30 (Otuz) adet Acil Tıp Teknisyeni ve 2 (İki) adet de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 98 (Doksansekiz) Adet sağlık personeli pozisyonu açılmıştır” dedi.