Öğrenciler Belçika’da

AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında, Çankırı Tarım Meslek Lisesinde okuyan 13 öğrenci, 2 refakatçi öğretmenle beraber Belçika’ya gitti.

Söz konusu AB projesi ile öğrenciler meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, mesleki yeterliklerini artırmaları, Avrupa ülkelerindeki tarım uygulamalarını yakından takip etmeleri için Belçika’da 2 hafta süreyle teknik çalışmalar yapacak.

Modern Tarım Uygulamalarında Öğrenci Becerilerinin Geliştirilmesi isimli projenin, bütün masrafları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Leonardo da Vinci Programı tarafından karşılanıyor.