O Koltuklarda Bostan Mı Yetiştiriyorsunuz?

Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı İl Başkanı Ali Acıbunar, “Revizyon İmar Planı ile ilgili görüşlerimiz üzerine Çankırı Belediye Başkan Yardımcısınca yapılan açıklamayı ciddiye almadığımızı belirtir, muhatabımızın “Gel” deyince gelen, “Git” deyince giden maaşlı kapıkulları değil, Çankırı kamuoyu ve onun vicdanı olduğunu bir kez daha hatırlatırız” dedi

Belediye Başkan Vekili Mithat Kılıç’ın açıklamasına da cevap veren Acıbunar, “Üstelik Revizyon İmar Planının bir numaralı uygulayıcısı durumundaki Çankırı Belediyesi’nin planın oluşma safhasında hiçbir etki ve katkılarının olmadığını söyleyenler, oturdukları koltukta korkuluk durumunda olduklarını da itiraf ettiklerinden habersizdirler. Planla ilgili iddia ve eleştirilerimiz sabit olup “özel kat artışlarının yapıldığı, ticaret ya da yarı ticaret alanları oluşturularak çeşitli çevrelere rant sağlanmaya çalışıldığı, ada eksenlerinin kaldırıldığı, heyelan bölgesinin dahi kentsel servis alanlarına açıldığı, bazı kişilere farklı emsal uygulamaları ile adalet ve hakkaniyet çizgisinden fazlasıyla sapıldığı, aynı sebeple pek çok vatandaşımızın mağdur edildiği” konusunda ısrarcı ve takipçi olduğumuzu simitçisinden ayakkabı boyacısına, fırıncısından berberine, işçisinden memuruna, idarecisinden personeline kadar herkesin ve her kesimin bilmesini isteriz.

Daha önce açıkladığımız gibi, “kimi vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına hiç saygı göstermeyen bu plan, ayrıcalıklı bazı vatandaşlara beklenmeyen, öngörülmeyen, önceden tahmin edilemeyen haksız mülkiyetler sağlamaktadır”. Çankırı Belediyesi, planla ilgili hata ve eksiklikleri başka adresler göstererek sorumluluktan kurtulamaz. O zaman sorarlar insana, o koltuklarda bostan mı yetiştiriyorsunuz, siz ne işe yarıyorsunuz diye.

Kişisellikten uzak iddia ve eleştirilerimize Belediye Meclis üyelerimizin mesleki kariyerlerinin çetelesiyle cevap verenler, gözlerinin önündeki merteği görmekten acze düşmüş olabilirler. Ancak Çankırı kamuoyu bu komedide kimin ciddi, kimin gayriciddi olduğunu bilecek kadar aklıselim ve kimlere, hangi çıkarların sağlandığını anlayacak kadar da öngörülüdür. Uyduruk açıklamalar yaparak kendilerini sorumluluktan ve haklarını gasbettikleri insanların vebalinden kurtaramazlar” dedi.