Mecliste “su” tartışması

Bütçe ayı toplantılarını geçen hafta tamamlayan İl Genel Meclisi, Aralık ayı toplantılarına dün İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda başladı. Meclis Başkanı Osman Canbaz’ın KUZKA toplantısı nedeniyle katılmadığı toplantıya Başkan Vekili Nurettin Erdal başkanlık yaptı.

Açılış ve yoklama ile başlayan programda Osman Canbaz’ın izin dilekçesinin okunmasının ardından tek maddelik gündeme geçildi.

Kasım ayı meclis toplantısında görüşülen ve daha detaylı inceleme için Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havale edilen  Kurşunlu Çavundur’da bulunan kaynak suyun ihalesi için il encümenine yetki verilmesi konusu yine meclis toplantısına damgasını vurdu.

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Ahmet Çelik tarafından yapılan sunumda suyun turizm amaçlı kullanılmak üzere 3 yıl içerisinde hizmete girecek tesis şartıyla ihaleye çıkarılmasının uygun görüldüğü kaydedildi. Ayrıca İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan 9,4 lt/sn’lik suyun 3 ayrı ihale ile tesisleşmesinin uygun görüldüğünün altı çizildi.

Komisyon raporundan sonra söz alan Meclis Üyesi Faruk Karabıyık, 2004 yılında ihale edilen suyun tamamının kullanılmadığına vurgu yaparak, “Neden daha önce ihale edilen su boşa akıyor ?” dedi.

Devreye giren Komisyon Başkanı Çelik, “Suyun 2004 yılında %50’lik kısmı ihale edilmiş ve bir firma almıştır. Alan firma suyun tüm haklarını 2009 yılında başka bir firmaya devretmiş. Evet o su şu an boşa akıyor, ancak %20’lik kısım kullanılabiliyor. Bizim şu anki çalışmamız arasında oraya bir sayaç takmak da vardır” dedi.

Ardından söz isteyen Meclis Üyesi Visali Kara, 2004 yılında ihale edilen suyun tam anlamıyla incelenmesi gerektiğini belirtirken, “ Suyu 3 ayrı ihale etmekten bahsediyoruz, ama güçlü bir firma bu suyun tamamını yani 3 ihaleyi de alabilir. Bizim bir kişiye 3 litreden fazla su vermemek gibi bir şartımız olmalı” dedi.

Konuya açıklama yapan Komisyon Başkanı Çelik, suyun turizm amaçlı kullanılmak şartıyla ihale edildiğini belirterek, “ Biz suyu kiralıyoruz, güçlü olan girip ihaleyi artırarak alabilir. Biz buna 3 ayrı otel şartı koyabiliriz, ama “aynı kişiye vermem” diyemeyiz” dedi.

Meclis üyelerinden Tevfik Rüştü Özgür’ün de tepkisiyle karşılanan kaplıca suyunun ihale edilmesi Çevre Müdürlüğü mühendislerinin açıklamalarıyla devam etti. Çevre Müdürlüğü mühendisi, 2004 yılında ihale edilen sözleşmenin feshine değinerek “ Sözleşmede fesh edilmesiyle ilgili herhangi bir madde yer almıyor. Bu yüzden feshedilmesi durumunda maliyetin hepsi bize yüklenecek. O şekilde maddelere dikkat edilmemiş, bu şekilde ihale edilmiş. Elimizde bununla ilgili 1987 yılına ait MTA raporu mevcut” dedi.

Daha sonra araya giren Tevfik Rüştü Özgür, “Bu konuyu geçen ayki toplantıda yine görüşmüş ve detaylı bilgi istemiştik. Ama hala elimizde kesin bir rapor yok. 87 yılındaki rapora göre işlem yapıyoruz” dedi.

Tekrar devreye giren Komisyon Başkanı Çelik, elinde 2011 yılına ait MTA raporu olduğunu ifade etti. Çevre Müdürlüğü mühendisinin kendilerin de bu raporun bulunmadığını belirtmesiyle Tevfik Rüştü Özgür MTA raporunu görmek istediğini ifade etti.

Tartışmalarla devam eden toplantı sonunda konuyla ilgili il encümenine yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.