Kurbana eziyet edene 369 TL ceza

Çankırı Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim fiyatları ve kesim yerleri hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre:

Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu kararlarını uygulamak ve İlimizde kurban hizmetlerine dair görevleri yerine getirmek, Kurban Bayramı ile ilgili çalışmaları yapmak amacıyla, Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve 25 Eylül 2011 tarihli ve 28065 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, 06 Kasım 2011 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında uygulanmak üzere:

 

Komisyonumuzun 11 Ekim 2011 tarihli ve 01 sayılı Kararı ile belirlenip Valilik Makamınca onaylanan kararı gereğince;

 

1- İlimiz Merkezinde halk arasında Pazar Pazarı olarak bilinen yer ile Çankırı Belediyesi Mezbahanesi Kurban Kesim Yeri olarak belirlenmiştir.        

 

2-  Kurbanlık hayvanların satışları sadece İlimiz hayvan pazarında yapılacaktır. Pazara getirilen kurbanlık hayvanlardan kulak küpesi ile büyükbaş hayvanlar için pasaportları ve küçükbaş hayvanlar için nakil belgeleri olmayan hayvanların pazarda satışına izin verilmeyecektir.

 

3- Kurban kesim yerleri dışında vatandaşlarımızın özel mülkiyetinde olup, kurban kesimine dini ve hijyenik şartlar bakımından müsait olan yerlerde vatandaşlarımız kurbanlarını kesebileceklerdir. Bunun dışında yol, meydan, cadde gibi umuma mahsus yerlerde kurban kesilemeyecektir.

 

Aykırı hareket edenlere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 12. Maddesi;

a) 1.fıkrasına göre;  Hayvanların kesilmesi sırasında, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılması, hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılmasının sağlanması, bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 738.-TL idari para cezası,

b) 2. fıkrasına göre;  Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.848.-TL idari para cezası,

c) 5199 sayılı Kanun’un 14/a maddesine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara 369.-TL idari para cezası,

d) 5199 sayılı Kanun’un 14/e maddesine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara ise 369.-TL para cezası uygulanacaktır.

 

./…

 

 

 

-2-

 

4- 2011 yılı Kurban Bayramında uygulanmak üzere Komisyonumuzca belirlenen kurban kesim yerinde (Pazar Pazarı)  kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlarımız ile kurban kesimini yapacak kasaplar arasındaki pazarlığa esas olmak üzere;

 

a-Küçükbaş hayvan kesimi için hayvan başına: 15.00.-TL.

            bBüyükbaş hayvan kesimi için hayvan başına: 75.00.-TL.

Hayvan Kesim Ücreti olarak belirlenmiştir.

(Komisyonumuzca belirlenen fiyat dahilinde yapılacak olan pazarlık mahalli örf ve teamüllere göre Kurbanın kesimi, derisinin yüzülmesi ve özellikle büyükbaş kurbanların kesiminde hisselere bölünmeyi kolaylaştıracak ve büyük parçalara ayrılmayı ihtiva edecek şekilde yapılacaktır. Komisyonumuzca belirlenen Kurban Kesim Yerinde Kurbanlarını kestirecek olan vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları kasapları kendileri temin edeceklerdir.)

 

5- Kurban Kesim Yeri ile vatandaşlarımızın özel mülkiyetinde olup, kurban kesimine dini ve hijyenik şartlar bakımından müsait olan yerlerde kurbanlarını kestiren vatandaşlarımız, kurbanlara ait kulak küpe ve pasaportunu; Üreticiler, Satıcılar, Kasaplar, Veterinerler, Muhtarlar, Belediye Zabıta Görevlileri, Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Yapanlar ve Din Görevlileri vasıtasıyla 25 Kasım 2011 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmesini sağlayacaklardır.

 

6- Hijyenik olmayan koşullarda, ticari amaçlı ya da kasaplık ruhsatı olmayan yerlerde kurban etlerinin kıyma yapılmasına izin verilmeyecektir. Aksi davranışta bulunanlara ise genel mevzuat uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

 

7– Kurban Bayramı günlerinde, Kurban Kesim Yerlerinde dini, sağlık ve hijyenik şartların korunması, hayvan alım-satım ve kesimi ile ilgili işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek uygulamalara müdahale edilebilmesi amacıyla; İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı personelinden yeterli miktarda görevlendirme yapılarak denetim hizmetleri ilgili kurumlarca yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir”

 

             

                                                      

 

Yazarlarımız Hakkında