Koordinasyon toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Vahdettin Özcan başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Valilik birlik toplantı salonunda Vali Vahdettin Özcan Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Yılmaz, kaymakamlar, ilçe  ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının en yetkili amirleri katıldı.

Vali Vahdettin Özcan toplantının açılış konuşmasını yaparak 2013 yılının ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Özcan konuşmasının devamında; “Bugünkü toplantıda geçtiğimiz yıl uygulanan projelere ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. 2012 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan projelere ilişkin detaylı bilgiler yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımızca verilecek olup özet bilgiler şu şekildedir: Toplam proje sayısı 625 olup; biten proje 546, devam eden proje 38, ihale aşamasında olan proje 11, başlanmayan proje 30’dur” dedi.

“Yatırım Programı’nda yer alan projeler temelde İlimizin sosyo­ekonomik göstergelerini ve kamu hizmetlerini iyileştirici niteliktedir.” diyerek sözlerine devam eden Vali Özcan “2012 yılındaki uygulamalarımız verimlilik, etkinlik ve tutumluluk içerisinde gerçekleştirilmiştir. Devletimizin tahsis etmiş olduğu ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılması için her düzeydeki personel görevini hassasiyetle ifa etmiştir. 2012 yılındaki uygulamalarda görev ve sorumluluk yüklenen; vazifesini başarı ile yerine getiren görevlilere teşekkür ediyorum. 2013 yılı Yatırım Programı 12 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Projelerin bir bölümü genel başlıklar halinde yayınlanmış olup bilahare ilgili Bakanlıklarca illere göre tasnif edilerek duyurulmaktadır. 2013 yılında Yatırım Programı’nın netleşmesi ile birlikte kuruluşlarca uygulamayı etkin kılacak çalışma ve iş programları hazırlanacaktır. İş programları hazırlanırken ihale süreci ve mevsim şartları gibi unsurların dikkate alınması gerekir. Yatırım programında yer alan projelerin zamanında bitirilmesi temel hedefimizdir. Projenin her aşamasında bu temel hedefin dikkate alınması ve bu açıdan gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. 2013 yılında yürütülecek yatırımlarda üstün gayret ve çaba diliyorum.” dedi.

Açılış konuşması sonrasında yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının en yetkili amirleri bilgi vererek sunumlarını yaptılar. İller Bankası yetkilisi, paralarının çok olduğunu belirterek  Belediye Başkanlarından teklif beklediklerini ifade etti.

Orman ve Su İşleri IX. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün projelerinden av konusunda Eldivan Kaymakamı Harun Ersin Polat söz alarak dışarıdaki avcılara verilen kotaların yereldeki avcılar içinde bir kotası olması gerektiğini iletti.

Katılımcı kaymakamlar, ilçe  ve belde belediye başkanları sorularını yönelterek yapılan yatırımların ve projelerinin ne aşamada olduğunu öğrendiler.

Vali Özcan, son olarak “Çankırı’da güzel şeyler oluyor. Bunlar da sizlerin sayesinde” açıklamasında bulunarak katılımcılara teşekkür etti.