Komisyon raporu kabul edildi

İl Genel Meclisi Ekim ayı birleşimlerinin 4.’sü dün gerçekleştirildi. İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker başkanlığında toplanan dünkü birleşimde ilk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne tahsisli taşınmazın kent içi yol çalışmaları çerçevesinde Çankırı Belediye Başkanlığı’na tahsisi konusunu inceleyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ele alındı.
Gündem maddesi hakkında meclis üyelerini bilgilendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Ahmet Çelik, İlimiz Merkez Karataş Mahallesi 257 ada 17 parselde mülkiyeti Hazineye ait 4.529,00 m2 yüzölçümlü İdaremize tahsisli taşınmaz üzerinde 3 katlı betonarme bina, 2 katlı 4 daireli lojman binası ve 2 katlı sosyal tesis (yemekhane) binasının, Çankırı Belediye Başkanlığına söz konusu taşınmazın “2. ve 3. Derece Kent İçi Yol” yapılması amacıyla tahsisi talep edilmektedir” dedi
Konu ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Çelik, “İmar ve Bayındırlık Komisyonu olarak dosyası üzerinde yaptığımız çalışmalarda, ilimiz Merkez Karataş Mahallesi 257 ada 17 parselde mülkiyeti Hazineye ait 4.529,00 m2 yüzölçümlü İdaremize tahsisli taşınmaz üzerinde Çankırı Belediye Başkanlığının kavşak projesi nedeniyle plan değişikliği yapılacağından,
İdaremize tahsisli taşınmaz üzerinde 3 katlı betonarme bina, 2 katlı 4 daireli lojman binası ve 2 katlı sosyal tesis (yemekhane) binasının, Çankırı Belediye Başkanlığına söz konusu taşınmazın “2. ve 3. Derece Kent İçi Yol” yapılmasında bir sakınca bulunmadığı, ancak, kavşak olarak değerlendirilecek olan söz konusu yerin mutlaka bu amaçla kullanılması ve inşaata başlama aşamasında tahliyesi (boşaltılması) şartıyla ve bu amaçla kullanılmadığı takdirde üzerinde binalarımız olması hasebiyle yeniden İl Özel İdaresine tahsis edilmesi kaydıyla tahsisinin kaldırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi.
Gündem maddesi hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Aykurt, Çankırı şehir içi trafik yoğunluğunun gerçekleştirilecek olan kavşak çalışması sonrasında büyük oranda rahatlayacağını ve mevcut yolun karayolları ağından çıkacağı için çalışmanın biran önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.
Projenin tamamlanması sonrasında lise kavşağındaki yükünde azalacağını dile getiren Aykurt, ayrıca kavşak çalışması çerçevesinde kuru dere olarak anılan yerde de ıslah çalışmasının yapıldığını bildirdi.
Gerçekleştirilen bilgilendirmeler sonrasında konu ile ilgili olarak hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışması oy birliği ile kabul edildi.
Dün gerçekleştirilen toplantıda 2. gündem maddesi olarak ise Orta ilçesi sınırları içinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Termik santraller tesisi’ projesi kapsamında Devrez çayından Q=35 LT/sn suyun yıllık kira süresinin belirlenmesi ve kiraya verilmesi için il encümenine yetki verilmesi hususu ele alındı. Gündem maddesi okunduktan sonra Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.
meclis (4)