Komisyon raporu kabul edildi

İl Genel Meclisi Ekim ayı birleşimleri dün başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker Başkanlığında gerçekleştirilen dünkü toplantıda İl Özel İdaresince hazırlanan stratejik plana ait ve 2015 yılı performans planına ait komisyon raporları görüşüldü.
Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker meclis üyelerinin geçmiş bayramlarını kutladı ve akabinde Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Kaytez, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık yatırım ve hizmetlerine ilişkin İl Özel İdaresince hazırlanan stratejik plana ait incelemelerini tamamlayan Plan ve Bütçe, Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının raporunu meclise sundu.
“Yerel yönetim reformu, kamu hizmetlerinin, hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılamayı amaçlamaktadır. Katılım etkinlik, saydamlık, hesap verebilme gibi değerleri kamu yönetim sürecinde ön plana çıkarmaya çalışmaktadır” diyen Kaytez, “Böylece yetki ve sorumlulukları artırılan, İl Özel İdareleri, çalışmalarını daha etkin, verimli ve programlı bir şekilde yerine getirebilmeleri için bir plana ihtiyaç duymuştur” dedi.
“Çankırı İl Özel İdaresi stratejik planı da yapılan bu reform çalışmalarının bir sonucudur” diyen Kaytez, “Çankırı’da ilgili merkezi kuruluşların, il müdürlüklerinin katılımıyla Çankırı İl Özel İdaresinin stratejik planı hazırlanmıştır. Dolayısıyla, Çankırı İl Özel İdaresi ile görev tanımları kesişen ilgili il müdürlüklerinin de önümüzdeki 5 yıldaki stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri de belirlenmiştir” dedi.
Kaytez’in hazırlanan planı okumasının ardından gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Dün gerçekleştirilen birleşimde 2. gündem maddesi olarak ise İl Özel İdaresi’nin 2014-2018 yıllarını kapsayan stratejik plana uygun olarak hazırlanan 2015 yılı performans yılı performans planına ilişkin hazırlanan komisyonların raporu görüşüldü.
Hazırlanan rapor hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Köylere Yönelik Hizmetler ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ömer Faruk Kaytez, 2015 mali yılı performans planının incelenmesi sonrasında İl Özel İdaresi’nin 2015 yılı tahmini bütçesinin 29 milyon TL olduğunu ve 2015 mali yılı bütçesinin de belirtilen rakamlarla uyuştuğunu, bütçe dışı hiç bir harcamanın yapılmadığını, stratejik plan doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetler için gerekli kaynakların sağlandığının görüldüğünü ifade etti.
Kaytez tarafından okunan komisyon raporu yapılan oylama sonrasında oy birliği ile kabul edildi.
meclis (1)