“Kentsel yaşam herkesi ilgilendiriyor”

Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem planı ile ilgili toplantı Vali Yardımcısı Haldun Aksalman Başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Türkiye’de kentsel yerleşmelerde mekansal yaşam kalitesinin arttırılması, ekonomik ve toplumsal yapının güçlendirilmesi ve mekansal planlama sisteminin yeniden yapılandırılmasına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve kısa adı KENTGES olan “Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir alt kurul oluşturuldu.

Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem planı hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Cemal Akbıyık, “Tüm okullarda öğrencilerin kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetler başlatacak, konuyla ilgili ödev, araştırma ve proje hazırlamaları sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilere yaşadıkları kenti tanıyıp sahiplenmeleri amacıyla il içinde toplu geziler düzenlenecektir. Belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak konuyla ilgili sempozyum, konferans, fuar, sergi ve diğer etkinlikler düzenlenecek. İlköğretim ve ortaöğretim okul ve kurumları öğrencileri arasında iki ayrı kategoride “Yaşamsal kentin kültürel mirasına dair resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları”, Öğretmenler arasında tarihsel değer taşıyan mimarı eserlerle ilgili olarak “fotoğraf ve model yarışmaları”.

Halkın ve ev hanımlarının katılımlarıyla yöresel özellikleri taşıyan “yemek, giysi, halk oyunları vb. yazışmalar” düzenlenecektir ” dedi.

Akbıyık, ” Yarışmalarda dereceye girenler mahalli imkânları kullanılarak ödüllendirilecektir. KENTGES kapsamında yapılan faaliyetler rapor haline getirilerek Mayıs ve aralık tarihlerinde iki ayrı dönem halinde Bakanlığımız Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda gönderilmesi sağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

Vali Yardımcısı Haldun Aksalman, “Bu proje Milli Eğitim Bakanlığını oluşturuyor. Kentlilik bilinç ve görüntüsü yaşatmak ve uydun hale getirilmesi için köyden köyden şehre gelenleri eğitilmesi açısından geliştirilen bir proje. Oluşturulan bu alt kurullar bir araya