Kasar, “2012 yılı için abone beklentimiz en az 5 bin”

KARGAZ Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Çankırı İşletme Müdürü Mahmut Kasar 2011 yılında toplam 34 bin335 metrehat imalatı yapıldığını aktardı. 2011 yılının değerlendirmesini yapan Kasar, “İlimizdeki doğalgaz dağıtım işini gerçekleştiren KARGAZ Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Çankırı ve Kurşunlu’da verimli bir çalışma sezonunu geride bıraktı. 2011 yılında Çankırı’da;2.509 metreçelik hat, 23.497 metrepolietilen ana hat ve8,329 metreservis hattı olmak üzere  toplam34.335 metrehat imalatı yapıldı ve polietilen ile servis hatları gazlandı. 596 adet de servis kutu montajı yapıldı. Doğalgaz tesisleri  olarak toplam potansiyelin %70’ine ulaşmıştır. Bu sene yapılacak yatırımla bu oran %90’lara çıkarılmış olacaktır. 2012 yılı yatırımında öncelik çelik hattı tamamlamak ve gazlamaktır.

Çankırı’da 2011 yılı sonu itibarıyla abone sayımız 13.195’e ulaştı. (Abone olan binalardaki 17.555 adet toplam kapasiteden 4.360 adeti ise halen abone olmadı.)  2011 abone hedefimiz 5000 adetti, hedefimizin de üzerine çıkarak bu yıl 5.437 adet abone aldık. Aralık ayı sonunda okunan sayaç sayısı ise 11.421 oldu. Halen Çankırı’daki potansiyel müşterinin %55’e yakını doğalgaz abonesi olmuş durumdadır. 2012 yılı için abone beklentimiz en az 5.000 adettir.

Kurşunlu’ya başta Seramik Fabrikası olmak üzere Şehir Merkezine de gaz arzını sağladık. Kurşunlu’ya;5.214 metreçelik hat, 9.622 metrepolietilen ana hat ve1.924 metreservis hattı olmak üzere  toplam16.759 metrehat imalatı yapıldı ve gazlandı. 135 adet de servis kutu montajı yapıldı. Buna karşılık şehir merkezinden 640 abone aldık. Bunlardan 368 adeti gaz kullanmakta ve gaz verme işlemleri devam ediyor. 2012 yılında şehir merkezinin hatlarını tamamlayıp gazını da vermek istiyoruz.

Korgun İlçemizde bu yıl çalışmalara başlayıp şehir merkezine gaz vermeyi hedefliyoruz.

Çankırı, Kurşunlu ve Korgun’a ait 2012 yılı yatırım programı daha sonra açıklanacaktır.” dedi