Karadeniz’e ziyaret

24. Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Çankırı Defterdarı Durmuş Kuşak Çankırı Esnaf Odaları Birlik Başkanı Osman Karadeniz’i ziyaret etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Birlik Başkanı Karadeniz, “Bilindiği üzere vergi devletin giderlerini karşılamak için kanunlarla vatandaşlardan alınan değerlerdir. Vergi, yalnızca kamu giderlerini finanse eden bir kaynak değil, aynı zamanda ekonomik büyümeyi teşvik eden, istihdamı, sanayileşmeyi özendiren, haksız rekabeti önleyen, sosyal adaleti düzenleyen, tasarrufları ve sermaye birikimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Vergi Haftası etkinlikleri ile vatandaşlarımız ve Esnaflarımız da vergi bilincinin oluşturulması, vergiye gönüllü uyumun sağlanması, idare – mükellef arasında güven ortamının sağlanması ve verimli bilgi akışının gerçekleştirilmesi suretiyle değişimin sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Kayıt dışının ekonomiye büyük zarar verdiğini de aktaran Karadeniz, “Kayıt dışı ekonomi, devletin bilgisi dışında gerçekleşen ekonomik faaliyetlerdir. Kayıt dışı ekonomi, yakın dönemde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir toplumsal sorun olarak kendisini hissettirmektedir. Kayıt dışı ekonomi, kamu finansman dengesinde meydana getirdiği olumsuzluğun yanı sıra yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren vatandaşlar aleyhine haksız bir rekabet ve ticaret ortamı oluşturmaktadır. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele strateji eylem planı oluşturulmuş ve bu plan çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak vergi toplanması için etkin mücadele çalışmaları yapılmaktadır.Yapılan bu çalışmaları Başkanlığımız olarak desteklemeye ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

3 yıllık istatistiki bilgilere de değinen Karadeniz, “Birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren  İl  Esnaf  ve  Sanatkar  Sicil  Memurluğunun  üç yılın  istatistik  raporlarını  söylemek  istiyorum.  2010  yılında   yeni   işe   başlayan   esnaf   ve sanatkarlar  (432)  kişidir,  Bunun  yanında  işini  terk  edenler  yani  dükkanını  kapatanlar (167) kişidir… 2011 yılında yeni işe başlayan esnaf ve sanatkarlar  (431)  kişidir,  bunun  yanında  işini terk edenler  yani  dükkanını  kapatanlar  (321)  kişidir… 2012  yılında yeni işe başlayan esnaf ve sanatkarlar (352)  kişidir,  bunun  yanında  işini  terk  edenler  yani  dükkanını  kapatanlar  (159) kişidir” dedi