İtfaiyeden baca uyarısı

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdür­lüğü yaklaşmakta olan kış mevsiminde meydana gelebilecek yangınlara karşı va­tandaşları, bacalarında oluşan kurumları temizletmeleri konusunda uyardı.

Her yıl meydana gelen yangınlarının yak­laşık % 20 sinin temizlenmeyen bacalar sebebiyle meydana geldiğini belirten İtfa­iye Müdürü Ahmet SEMERCİ, “Ölümlerin yanı sıra temizlenmeyen borular yüzünden milyarlarca liralık konutlar yanarak tahrip olmaktadır. Temizlenmemiş soba boruları doğru kurulmamış sobalardan dolayı, özel­likle rüzgârlı havalarda evlerde duman tep­mesi dediğimiz olaylar sık aralıklarla mey­dana gelmektedir.”dedi.

Özellikle sobadan zehirlenmelere de dikkat çeken İtfaiye Müdürü Ahmet SEMERCİ; Karbon monoksit zehirlenmesinin belirtile­rinin; Baş ağrısı, baş dönmesi, yüzde pem­be renk, terleme, kulak çınlaması, bulantı, kusma, kaslarda aşırı gevşeme, hareket edememe ve şuur kaybı olduğunu, böyle bir durumda hasta hemen havalı bir yere taşınmalı, suni solunum yapılmalı ve vakit kaybetmeden oksijen verilmesi gerektiğini söyleyerek, ilk yardım çağrılmasının da ge­rektiğini söyledi.

Vatandaşlarımızın, kış mevsimini bekleme­den bacalarını mutlak surette temizlemeleri veya temizlettirmeleri gerektiğini de ifade eden Ahmet SEMERCİ, “Bacalarını temiz­letmek isteyen vatandaşlarımız, Belediye Meclis Kararında belirtilen, baca temiz­leme ücretini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelir Bürosuna yatırıp, alınan makbuzla beraber İtfaiye Müdürlüğümüze müracaat etmeleri halinde baca temizliği ekiplerimiz tarafından yapılacaktır. Yangın önlemleri almanın söndürmeden daha ko­lay ve ucuz olduğu unutulmamalıdır. Alınan her önlem muhtemel bir yangını önler.”diye konuştu.

Ayrıca şu hususlara da değinen İtfaiye Mü­dürü Ahmet Semerci, ilimizin 1. derecede yangınlara karşı Belediye Meçlisince kabul edilen mahallelerden; Karatekin, Alibey, Mi­marsinan ve İnciliçeşme mahallelerindeki yapıların ahşap, eski ve bitişik nizam, yol ve sokaklarının çok dar olması nedeniyle İtfaiye araçlarının girmesi gereken yol ve sokaklara, yeraltı yangın hidratlarının üzer­lerine gelişi güzel araç park edilmemesi;

Yüksek katlı binalarda bulunan yangın merdivenlerinin çıkış kapılarının açık olması ve bu kapıların kilitlenmemesi atıl eşyaların yangın merdivenlerinin içerisi­ne konularak herhangi bir yangın durumda kaçışlara engel olacağından can kayıpları­na sebebiyet vereceğini vurguladı.

İşyeri ve mesken sahiblerinin de evlerinde ve işyerlerinde oluşabilecek baş­langıç yangınlarında kullanılmak üzere en az 6 Kg. kapasiteli Kuru Kimyevi Tozlu veya Co2’ li (Karbondioksit) yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır diyen İtfaiye Müdürü Ahmet SEMERCİ Önlem almak felaketleri yok etmek demektir diyerek uya­rılarda bulundu.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşların dikkat etmeleri gerektiği hu­susları şöyle sıraladı.

– Sıvasız, hatalı inşa edilmiş bacaları kullanmayınız,

– Kazan bacalarını müstakil ola­rak kullanınız, başka bir ısıtma aracı bacası bağlanmasına izin vermeyiniz,

– Sobadan sıçrayabilecek kıvılcım teh­likesine karşı önlem alınız,

– Tüp gazlarınızı ve doğalgaz yakılan ocak ve sobalarınızı sızıntılara karşı sık sık kontrol ediniz,

– Mutlaka TSE belgeli sobalar kulla­nılmalı,

– Soba duvardan/bacadan en az 1 met­re, en fazla 1,5 metre uzakta olmalı,

– Sobalar; Kömür altta, odun, tahta vb. tutuşturucu malzemeler kömürün üstünde olacak şekilde yakılmalı,

– Soba borusu baca içine 10 cm’den fazla sokulmamalı,

– Soba kurarken ikiden fazla dirsek kullanılmamalı,

– Soba bacaları çatıdan en az bir metre yükseklikte olmalı,

– Soba bacaları temizletilmeli, tıkalı olup-olmadığı mutlaka kontrol edilmeli,

– Sobalara çok fazla kömür atılma­malı,

– Odun ve kömürün dışında naylon, plastik, paçavra vs. yakılmamalı,

– Yatmadan önce kömürlü sobaların arka kısmındaki kelebek kapatılmamalı, ze­hirlenmelerin önüne geçmek için bu kuralla­ra titizlikle uyulmalı.